Psykiatriundersøgelse: Patienter får mangelfuld behandling på grund af manglende ressourcer

En spørgeskemaundersøgelse blandt psykologer ansat i den regionale psykiatri viser, at psykologerne oplever manglende ressourcer som en stor barriere for at kunne give patienter og pårørende psykologfaglig behandling og støtte i psykiatrien,

Psykiatriundersøgelse blandt psykologer i den regionale psykiatri

484 psykologer har svaret anonymt pa undersøgelsen. Det udgør en svarprocent pa 34 %

Hent hele undersøgelsen (pdf)

Psykiatriundersøgelsen viser en presset psykiatri

Undersøgelsen viser, at psykologerne oplever manglende ressourcer som en stor barriere for at kunne give patienter og pa rørende psykologfaglig behandling og støtte i psykiatrien. Næsten halvdelen af psykologerne oplever fx at patienter ikke fa r psykologbehandling/terapi i psykiatrien, selvom det vurderes relevant i behandlingen.

Et stort flertal af psykologerne vurderer samtidig, at de patienter, de møder i psykiatrien kunne være hjulpet før.

Undersøgelsen bidrager til at belyse forholdene i psykiatrien, som der i disse år er stort politisk fokus pa at udvikle – bl.a. med 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed. Det er velkendt, at psykiatrien er presset, og resultaterne af undersøgelsen bidrager til at kaste yderligere lys over udfordringsbilledet.

69 procent af psykologerne vurderer, at der i høj eller meget høj grad har været et tiltagende arbejdspres inden for de seneste år.

Hovedresultater

 • 88 % af psykologerne oplever, at der mangler ressourcer pa deres afdeling i psykiatrien.
 • 66 % af psykologerne har inden for den seneste ma ned oplevet af der var tilbud, fx psykologbehandling, tværfaglig behandling og psykoedukation, de ikke kunne tilbyde patienterne pga. manglende ressourcer.
 • 53 % af psykologerne oplever ofte eller altid at ma tte afvise patienters ønske om psykologsamtaler, selvom psykologen vurderer, at det er en relevant del af patientens behandling.
 • 81 % af psykologerne mener, at øget tværfagligt samarbejde vil forbedre kvaliteten af behandlingen.
 • 61 % af psykologerne mener, at øget tværfagligt samarbejde vil forbedre effektiviteten.
 • 78 % af psykologerne vurderer i høj eller i meget høj grad, at de patienter, de møder i psykiatrien, kunne være hjulpet før.
 • 69 % vurderer, at der i høj eller meget høj grad har været et tiltagende arbejdspres inden for de seneste år.
 • Kun 11 % af psykologerne mener, at der er ressourcer til at tilbyde nødvendige pa rørende indsatser.
 • 51% af psykologerne vurderer at der i lav eller meget lav grad er et acceptabelt antal psykologer/specialpsykologer ansat i den psykiatri, de arbejder i.

78 % af psykologerne vurderer i høj eller i meget høj grad, at de patienter, de møder i psykiatrien, kunne være hjulpet før.

53 % af psykologerne oplever ofte eller altid at måtte afvise patienters ønske om psykologsamtaler, selvom psykologen vurderer, at det er en relevant del af patientens behandling.

81 % af psykologerne mener, at øget tværfagligt samarbejde vil forbedre kvaliteten af behandlingen.

66 % af psykologerne har inden for den seneste måned oplevet af der var tilbud, fx psykologbehandling, tværfaglig behandling og psykoedukation, de ikke kunne tilbyde patienterne pga. manglende ressourcer.

88 % af psykologerne oplever, at der mangler ressourcer på deres afdeling i psykiatrien.

 51% af psykologerne vurderer at der i lav eller meget lav grad er et acceptabelt antal psykologer/specialpsykologer ansat i den psykiatri, de arbejder i.

Kun 11 % af psykologerne mener, at der er ressourcer til at tilbyde nødvendige pårørendeindsatser.

Bag om undersøgelsen

 • Undersøgelsen er gennemført i november-december 2023 ved spørgeskema, der er sendt til medlemmer af Dansk Psykolog Forening med ansættelse i psykiatrien.
 • 484 psykologer har svaret anonymt pa undersøgelsen. Det udgør en svarprocent pa 34 %.
 • 69 % af undersøgelsens respondenter arbejder i voksenpsykiatrien, 26 % i børne- og ungdomspsykiatrien, og 6 % med forskning og andet.