Psykiatrien skal løftes

Behandlingen af mennesker med psykiske lidelser er en af de største udfordringer i sundhedssystemet. Godt 600.000 danskere lever aktuelt med en psykisk lidelse, og antallet af borgere med psykisk lidelse og behov for psykiatrisk behandling vokser år for år. I disse år står psykiske lidelser for den største sygdomsbyrde på landsplan.

Vi kan gøre det bedre for patienter og pårørende

  • Antallet af medarbejdere har ikke fulgt med antallet af patienter, som er steget markant. Især blandt børn og unge hvor antallet af patienter er øget med knap 40 % fra 2009-2022.
  • I ca. 70 % af forløbene i børne- og ungdomspsykiatrien udredes patienterne ikke inden for 30 dage. Det svarer til, at over 27.000 børn og unge i perioden 2019-2022 ikke er blevet udredt inden for 30 dage.
  • Ventetiderne på at komme i behandling i psykiatrien er overordnet steget siden 2020.
  • Antallet af genindlæggelser stiger fortsat – i 2022 blev hver fjerde patient genindlagt.
  • Mennesker med de sværeste psykiske lidelser lever i gennemsnit 15-20 år kortere end andre.
  • I en undersøgelse fra 2019 af 218 patienter blev det vurderet, at 74 % af patienterne fik utilstrækkelig psykiatrisk behandling, og at 50 % fik utilstrækkelig social støtte.
  • Psykiske lidelser udgør en fjerdedel af den samlede sygdomsbyrde i Danmark, og angst er fx den tredje hyppigste sygdom målt i antal nye sygdomstilfælde pr. år og årsag til store omkostninger menneskeligt, men også til samfundet (målt i produktionstab).
Psykiatriundersøgelse 2023

Psykologer i psykiatrien: Patienter får mangelfuld behandling på grund af manglende ressourcer

Resultaterne af en undersøgelse foretaget blandt psykologer i den regionale psykiatri sender et meget klart signal om, at psykiatrien er ressourcemæssigt underdrejet, og prisen betales af patienter og pårørende, der ikke får tilfredsstillende behandling og langt fra inddrages i behandlingen, som de bør.

Næsten halvdelen af psykologerne oplever fx, at patienter ikke får psykologbehandling/terapi i psykiatrien, selvom det vurderes relevant i behandlingen. Et stort flertal af psykologerne vurderer samtidig, at de patienter, de møder i psykiatrien kunne være hjulpet før.
Se alle resultaterne
Psykiatriudspil

Behandlingen i psykiatrien skal løftes – bedre og længere liv til flere

Psykiatrien i Danmark lider, og det har den desværre gjort i mange år. Nu skal det være slut. At have en psykisk lidelse bør ikke være ensbetydende med et liv på kanten af samfundet. Vi skal arbejde for, at alle mennesker med psykisk lidelse får et værdigt, bedre og længere liv.

Mennesker med psykisk lidelse skal have meget bedre behandling, og de pårørende skal opleve, at de i langt højere grad hjælpes, støttes og tages med på råd.
Se udspil