Psykiatrien skal løftes

Behandlingen af mennesker med psykiske lidelser er en af de største udfordringer i sundhedssystemet. Godt 600.000 danskere lever aktuelt med en psykisk lidelse, og antallet af borgere med psykisk lidelse og behov for psykiatrisk behandling vokser år for år. I disse år står psykiske lidelser for den største sygdomsbyrde på landsplan.

Psykiatrien er presset - patienter får ikke den behandling, der er behov for

  • Der er kommet massivt flere patienter med kontakt til psykiatrien de sidste 10 år.
  • I 2020 var 24 % flere danskere i kontakt med psykiatrien end i 2011.
  • I 2020 var flere det end 157.000 danskere.
  • Væksten i antal patienter har over flere år oversteget væksten i personale.
  • Antallet af psykologer ansat i psykiatrien er steget med 60% fra 2011 til 2021
  • Fra 2010 til 2019 er sket et fald i behandlinger og op mod hver fjerde udskrevne patient bliver indlagt igen inden for 30 dage.
  • Halvdelen af psykologerne i psykiatrien oplever, at der er mere fokus på stabilisering af patienter frem for behandling
  • Knap hver fjerde psykolog mener ikke, at de kan udføre deres arbejde forsvarligt
  • 73 % af psykologerne vurderer i meget høj eller høj grad, at de patienter, som de møder i psykiatrien, kunne være hjulpet før

 

Kilde: Danske Regioner, Sundhedsdatastyrelsen og Dansk Psykolog Forening
Psykiatriundersøgelse 2021

Behandlingen i psykiatrien er under massivt pres

Resultaterne af en undersøgelse foretaget blandt psykologer i den regionale psykiatri sender et meget klart signal om, at psykiatrien er ressourcemæssigt underdrejet, og prisen betales af patienter og pårørende, der ikke får tilfredsstillende behandling og langt fra inddrages i behandlingen, som de bør.

Undersøgelsen viser, bl.a. at over halvdelen af psykologerne oplever, at der er centrale tilbud som fx psykoterapi og tilbagemelding på udredning, som de ikke kan tilbyde pga. ressourcemangel.
Se alle resultaterne
DP mener

Værdig behandling og mere inddragelse af patienter og pårørende

Behandling skal sikre, at langt flere mennesker kan leve et godt liv trods deres psykiske lidelse og få fodfæste, uddannelse og job. Vi mener, at Danmark skal have en psykiatri, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske og møder mennesker med et helhedssyn.

Alt for mange patienter og pårørende beretter om utilfredsstillende hjælp i psykiatrien i dag. Det skal ændres og patienter skal have bedre hjælp til at fungere i hverdagen og leve meningsfulde liv.
Se løsningsforslag