Følte sig forfulgt af chefen: DP forhandler 9 måneders ekstra løn til psykolog

Publiceret 23.03.2023 Af nyhedsredaktionen

Det er en god idé at kontakte Dansk Psykolog Forening, hvis chefen indkalder til tjenstlig samtale. For en psykolog betød hjælp fra DP’s konsulent, at hun kunne fratræde sin stilling med 9 måneders ekstra løn oveni den godtgørelse og det opsigelsesvarsel, hun i forvejen var berettiget til.

”Jeg er meget ærgerlig over, at jeg måtte forlade mit arbejde på den måde, men det er en god aftale, jeg har fået, når nu det var, som det var. Jeg ville ikke være endt på samme aftale alene.”

Sådan lyder det i dag fra en psykolog, som fik hjælp af Dansk Psykolog Forening (DP) til at forhandle en fratrædelsesaftale på plads, efter hun havde følt sig chikaneret af sin chef.

Med bistand fra DP’s konsulent, Stine Blak Melgaard, endte psykologen med at få 9 måneders ekstra løn i godtgørelse, ligesom hun blev sikret fritstilling uden modregning i sin opsigelsesperiode. Det vil sige ret til at arbejde et andet sted fra dag 1.

Sammenlagt med psykologens andre rettigheder, som var optjent gennem mange år i jobbet, betød det, at psykologen kunne forlade sin stilling med 12 måneders løn udbetalt som godtgørelse og et halvt års opsigelse med løn.

Blev indkaldt til tjenstlige samtaler

Forud for aftalen ligger et uskønt forløb, hvor psykologen følte sig forfulgt af chefen på sit job på en offentlig arbejdsplads. Hun blev blandt andet indkaldt til tjenstlige samtaler om ting, som kollegaerne ikke blev indkaldt for. Det kunne eksempelvis være at komme for sent på arbejde.

Fra start tog psykologen kontakt til DP, hvor hun er medlem. Her gik konsulent Stine Blak Melgaard ind i sagen.

”Jeg sad med ved tjenstlige samtaler og gjorde indsigelse mod, at psykologen skulle have advarsler. Der dannede sig et billede af, at hun stod til at få advarsler for adfærd, som andre på arbejdspladsen ikke fik, og uden at chefen havde sagligt grundlag for sin kritik. Derfor kæmpede jeg også for, at psykologen skulle have en ekstra godtgørelse for chikanen, da vi gik i forhandling om en fratrædelsesaftale,” siger Stine Blak Melgaard.

Hjælp fra DP gav tryghed

Udover at opnå en god aftale, gav det undervejs i forløbet en tryghed at få hjælp fra DP, fortæller psykologen.

”Til de tjenstlige samtaler sidder du med en fornemmelse af, at hvert et ord, du siger, kan blive brugt imod dig og blive fordrejet i et referat. Her var det virkelig rart med én, der kunne holde hovedet koldt og stille relevante spørgsmål til min arbejdsgiver. Samtidig betød det noget for mig, at der var en anden, som kunne se, at jeg blev behandlet urimeligt, og som sagde, at min chefs adfærd havde karakter af chikane. Det har gjort, at jeg ikke har følt mig alene i det hele,” siger hun.

I DP har Stine Blak Melgaard en klar opfordring til alle medlemmer, der oplever at blive indkaldt til tjenstlige samtaler.

”Vær opmærksom på at inddrage DP. Vi kan rådgive om situationen og være med til samtalerne. Vi sidder med overenskomsterne og juraen til daglig og kan hjælpe med at sikre, at alle regler overholdes. Og sker det ikke, kan vi hjælpe med at forhandle godtgørelse,” siger hun.

Få styr på forskellen på påtale og advarsel