God kommunal ok-aftale med løntillæg til PPR-psykologerne

Publiceret 28.02.2024 Pressemeddelelse

Dansk Psykolog Forening har sammen med Akademikerne landet en ny overenskomstaftale med Kommunernes Landsforening. Aftalen sikrer kommunalt ansatte psykologer bedre løn og højere pension, og indeholder også et særligt PPR-tillæg og forbedringer ift. autorisation.

Det nye kommunale overenskomstforlig for akademikere er en god aftale for de ca. 2800 psykologer, der er ansat i kommunerne“,  siger Dansk Psykolog Forenings forperson, Dea Seidenfaden. Aftalen sikrer lønstigninger, højere pension og som særlige aftryk til psykologerne er der forbedringer ift. autorisation og løntillæg til PPR-psykologer.

Det har været en hård forhandling, men jeg er meget tilfreds med den aftale, der er landet, som bl.a. omfatter de psykologer, der er ansat i kommunerne. Vi har haft ét hovedkrav – nemlig at løfte lønnen, for vi har alle oplevet, hvordan lønnen er blevet mindre værd på grund af den høje inflation. Så jeg er rigtig glad for, at vi er lykkedes med at nå frem til en aftale, der allerede om kort tid kan mærkes i psykologernes privatøkonomi”.

Sådan lyder det fra Dea Seidenfaden, efter aftalen med Kommunernes Landsforening og Akademikerne (AC) er faldet på plads. Hun fortsætter:

Samtidig har vi også aftalt højere pensionssats, en tidsopsparingskonto og bedre muligheder for forældreorlov, så der er mere ligestilling på området. For mange er det et ønske med mere fleksibilitet og balance i arbejdslivet. Vi vil gerne bidrage til at skabe et mere bæredygtigt og ligestillet arbejdsliv, så derfor er jeg glad for, at vi tager skridt i den retning”.

Dea Seidenfaden påpeger, at der derudover også er aftryk i aftalen, som kommer psykologerne til gode – herunder et varigt og pensionsgivende tillæg til de ca. 1700 PPR-psykologer i kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

”Jeg er glad for, at vi har forhandlet dette tillæg hjem til PPR-psykologerne. Det er en anerkendelse af, at de løser en stor opgave i det kommunale system, hvor der er et massivt pres på børne – og ungeområdet, fordi rigtig mange desværre mistrivsel og har brug for hjælp i PPR. Det er så fortjent, og kan samtidig skabe incitament til, at flere psykologer søger den vej”, siger hun.

Dea Seidenfaden er desuden meget tilfreds med, at det nu er skrevet ind i overenskomsten at det lokalt kan aftales, at psykologer, som har indsendt deres autorisationspapirer, får et løntillæg svarende til autorisationstillæg. Det har lokale ledere nu fået hjemmel til.

”Psykologerne venter i øjeblikket horribelt længe på at få godkendt deres autorisation i Psykolognævnet. Udover at det sætter mange psykologer i stå rent arbejdsmæssigt, så koster også på lønnen, fordi de ikke får autorisationstillæg i ventetiden. Det er et lille plaster på såret, at det med den nye aftale, nu er muligt for psykologer at aftale autorisationstillæg med den lokale ledelse, når de har indsendt deres autorisationspapirer. Det betyder, at man kan aftale at få autorisationstillæg i ventetiden, og det håber vi, at de lokale ledelser nu vil medvirke til”, siger Dea Seidenfaden.

Mere information

Se hele OK24-aftalen på det kommunale område

Yderligere kommentarer

  • Dea Seidenfaden, forperson Dansk Psykolog Forening, telefon: 26 12 58 96
  • Pressetelefon: 44 12 97 91