God OK24-aftale med bedre løn og tillæg til psykologer i den pressede børne- og ungdomspsykiatri

Publiceret 26.02.2024 Pressemeddelelse

Ny overenskomstaftale for psykologer og andre akademikere i regionerne sikrer lønstigninger og forbedringer ift. bl.a. psykologers autorisation og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien

”Det er en god aftale for psykologerne, der er ansat i regionerne. Vi løfter lønnen, og det har været en absolut hovedprioritet efter den reallønsnedgang, som mange har oplevet de senere år pga. inflationen. Samtidig er der aftalt højere pensionssats, en tidsopsparingskonto og bedre muligheder for forældreorlov. Jeg håber, at psykologerne kan mærke, at det er en aftale, som giver mere på lønsedlen allerede fra 1. april og bedre vilkår i hverdagen.”

Sådan lyder det fra Dea Seidenfaden, forperson for psykologerne i Dansk Psykolog Forening, efter aftalen med Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og Akademikerne (AC) er faldet på plads.

Hun påpeger, at der desuden er aftalt et varigt pensionsgivende tillæg fra og med april 2025 til psykologerne og andre faggrupper i børne- og ungdomspsykiatrien. Dette skal understøtte målsætningen om et løft af området.

”Børne og ungdomspsykiatrien er helt uforsvarligt presset på ressourcer, og der er behov for at kunne tiltrække personale og motivere dem for at blive der. Derfor er jeg glad for, at psykologer, der arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien, får et tillæg, der både anerkender den store opgave, de løser, men også skaber incitamenter til, at de kan få flere kollegaer”, siger hun.

Dea Seidenfaden er desuden meget tilfreds med, at psykologer, der arbejder i regionerne og har opnået den toårige autorisation, nu helt automatisk vil få autorisations-tillæg fra april 2025. Tidligere er dette tillæg ikke været aftalt centralt, så det kom automatisk til psykologerne, men har bygget på lokale aftaler.

”Nu er det det en del af selve overenskomsten med regionerne. Det er jeg så glad for. Det er en landevindig, og det har vi kæmpet for i mange år. Det betyder meget for psykologerne at blive anerkendt i deres specialisering, og det er samtidig med til at understøtte den proces, hvor vores sundhedsvæsen mangler hænder herunder psykologer”, siger Dea Seidenfaden.

Mere information

Se hele OK24-aftalen på det regionale område

Yderligere kommentarer

  • Dea Seidenfaden, forperson Dansk Psykolog Forening, telefon: 26 12 58 96
  • Pressetelefon: 44 12 97 91