Har du styr på de nye barselsregler?

Publiceret 02.08.2022 Af nyhedsredaktionen

Det gælder om at holde tungen lige i munden, når du skal planlægge barselsorloven. De nye barselsregler, der træder i kraft i dag, giver nye fleksible muligheder for at dele barslen mellem jer. Her er de nye regler.

Det faktiske fødselstidspunkt bestemmer
Det er den faktiske fødselsdato, der afgør hvilken barselsordning du hører under. Hvis du fx er sat til 28. juli og føder på dagen, gælder de gamle barselsregler. Er du sat til 28. juli, men føder 4. august, gælder de nye barselsregler.

Få styr på øremærkning, overdragelse og orlov
Med den nye orlovsmodel får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge. 2 af ugerne er øremærket og skal holdes ifm. fødslen. Herefter vil 9 af de 24 uger være øremærket og skal holdes inden for det første år efter barnets fødsel.

Moderen vil fortsat have ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Efter fødslen har moren ret til 10 ugers orlov, hvoraf de første to uger er obligatoriske, og de resterende otte uger frit kan overdrages til den anden forælder.

Se hvordan du kan planlægge barselsorloven