Hvornår kan du begynde på din specialistuddannelse?

Publiceret 08.02.2024 Af nyhedsredaktionen

Skal du vente indtil du har fået din autorisationsgodkendelse før du kan begynde på din specialistuddannelse? Nej, det behøver du ikke. Få svar på, hvad du kan hvornår og hent vejledninger til din uddannelse.

Dele af specialistuddannelsen kan påbegyndes før autorisationen. Du kan påbegynde teoridelen af din specialistuddannelse, så snart du er færdiguddannet som kandidat. Det anbefales at du tager forhåndsgodkendte kurser, så du derved har sikkerhed for at kurserne kan bruges når du når frem til din endelige godkendelse. Supervision, der er modtaget, efter du har indsendt din endelige ansøgning om autorisation til Psykolognævnet, kan også indgå i en specialistuddannelse.

specialistuddannelser kan du finde vejledninger, hjælpeværktøjer og FAQ, der kan bidrage til at svare på principielle spørgsmål, mens du finder dit personlige specialistoverblik på MitDP.