Ja til praksisoverenskomsten

Publiceret 25.04.2023 Af nyhedsredaktionen

73,9 procent selvstændige medlemmer har stemt ja til praksisoverenskomsten.

Den vejledende urafstemning om den nye praksisoverenskomst for psykologer med ydernummer sluttede mandag aften 24. april 2023 med stemmefordelingen:

 • 73,9 procent af medlemmerne har stemt ja til overenskomsten
 • 20,3 procent har stemt nej
 • 5,8 procent har afgivet blank stemme

Det er revisionsfirmaet Deloitte, der har stået for at tælle stemmerne op.

Stemmeprocenten er højere end nogensinde

Stemmeprocenten er på 66,4 procent. Formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen glæder sig over, at et stort flertal har stemt aftalen igennem:

Den nye aftale er et gennembrud for psykologordningen. Ydernummerpsykologerne får nu mulighed for konference og kommunikation med læger og psykiatri med tilhørende nye ydelser herfor. Jeg er rigtig glad for, at aftalen skaber grundlag for, at psykologerne nu, i endnu højere grad, spiller en væsentlig rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen, siger hun og understreger:

Vi har genetableret muligheden for en uddannelsesordning, hvor en ikke-autoriseret psykolog kan være i uddannelsesforløb hos en erfaren ydernummerpsykolog. Samtidig har vi aftalt løsninger for øget fleksibilitet og kapacitet i ordningen og sikret tiltag, der skal nedsætte omfanget af administration i hverdagen for ydernummerpsykologerne. Endelig har vi lavet en reform af bedømmelsesudvalget og tilpasset reglerne for handicapvenlig adgang, som tager større hensyn til både klient og psykolog.

Eva Secher Mathiasen påpeger dog, at aftalen desværre ikke løser problemet med manglende finansiering af den vederlagsfri psykologbehandling for unge, som skaber lange ventetider på psykologbehandling for unge mellem 18 – 24 år.

Unge mennesker med angst og depression står stadigt i lange køer for at få vederlagsfri psykologbehandling. Det kræver, at regeringen kommer på banen med en løsning, for de unge har simpelthen ikke tid til at vente, slutter hun.

Bestyrelsen har godkendt forhandlingsresultatet. DP afventer endelig godkendelse fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) inden for 1 – 2 uger.

Den nye overenskomst træder i kraft pr. 1. juli 2023.

Praksisoverenskomstens aftaleresultat indeholder blandt andet

 • Nye honorarer for samarbejde med andre sundhedspersoner – når psykologen bidrager til samarbejde med praktiserende læge, psykiater eller psykiatri
 • Uddannelsesordning til unge psykologer
 • Tiltag der nedbringer ventelister i den almene psykologordning: 10 mio. kr. ekstra til den almene ordning og psykologernes minimumsafregning på 175.000 kr. målrettes den almene ordning
 • Mulighed for satellitpraksis
 • Reformering af bedømmelsesudvalg
 • Flere midler til systematisk efteruddannelse
 • Digital behandling og mere fleksible muligheder for at udføre den
 • Nye kvalitetsnetværk
 • Nedbringelse af administrative byrder

Se hele aftalen