Kom med ind i Praksisoverenskomstens forhandlingsrum

Publiceret 20.10.2022 Af nyhedsredaktionen

Praksisoverenskomsten er i gang med at blive genforhandlet mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvor i alt fem forhandlingsmøder danner rammen om et konstruktivt forhandlingsforløb. Det andet møde var 12. oktober, hvor der blev taget hul på kravene.

”Vi har taget hul på de første emner i forhandlingerne og forhandlingsmiljøet er konstruktivt”, siger formand for Dansk Psykolog Forening (DP) Eva Secher Mathiasen, efter at DP og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har gennemført det andet politiske møde.

Parterne har aftalt at starte med at forsøge at nå frem til enighed omkring rammerne for en ny uddannelsesordning som erstatning for den tidligere praksiskandidatordning. Derudover er parterne også startet med at se på proceduren og på kriterier for udvælgelse af ydernummerpsykologer i Bedømmelsesudvalget.

For begge emner har der op til forhandlingerne været nedsat en arbejdsgruppe, der har etableret et fælles grundlag for forhandlingerne. Arbejdsgrupperne har kunnet finde fælles fodslag om flere ting, og det er nu op til forhandlingsdelegationen at forsøge at nå til enighed om de forhold, hvor parterne har forskellige perspektiver.

Få overblik over hele processen og se forhandlingsoplæggene på forhandling af praksisoverenskomsten