Konstruktive forhandlinger om praksisoverenskomsten fortsætter

Publiceret 29.11.2022 Af nyhedsredaktionen

På det tredje af i alt fem politiske forhandlingsmøder mellem Dansk Psykolog Forening (DP) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) fortsatte forhandlingerne om en ny praksisoverenskomst, der skal træde i kraft 1. juli 2023.

23. november løb det tredje af i alt fem forhandlingsmøder om fornyelse af praksisoverenskomsten af stablen. Det er praksisoverenskomsten, der indeholder de rettigheder og pligter, alle ydernummerpsykologerne har.

3 emner bliver drøftet ved bordet

Ved forhandlingsmødet tog vi hul på drøftelser af de tre emner

  • Faglighed og kvalitet
  • Det sammenhængende sundhedsvæsen
  • Kapacitet og ventetider

Parterne har fra start været enige om de emner, de skal forsøge at finde nye løsninger indenfor. Ud fra interesser på begge sider af bordet blev emnerne konstruktivt drøftet med det mål at finde løsninger, der kan rumme begge parters interesser.

Enighed om kvalitetsudvikling i psykologordningen

DP og RLTN er enige om sammen at forsøge at finde fagligt relevante modeller til fortsat at understøtte kvalitetsudvikling i psykologordningen, at psykologerne i endnu højere grad bør være en del af et sammenhængende sundhedsvæsen og ikke mindst, at det er en vigtig fælles opgave at finde løsninger, der udnytter kapaciteten i ordningen bedst muligt og sikrer kortere ventetider til behandlingen.

Parterne arbejder nu frem mod næste og fjerde politiske forhandlingsmøde, der næste gang holdes 5. december 2022.

Hold dig opdateret og se hele forløbet for forhandlingerne af praksisoverenskomsten.