Netværk for Dyreassisterede Interventioner

Velkommen til Netværk for Dyreassisterede Interventioners side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Brugen af dyreassisterede interventioner inden for forskellige faggrupper er i rivende udvikling både i Danmark og udlandet. Psykologer rundt om i landet arbejder allerede i større eller mindre omfang med brugen af dyreassisterede interventioner, men vores kendskab til hinanden er ikke særlig stort.

Vi ønsker med dette netværk at styrke psykologens rolle i denne udvikling samt bidrage til vidensdeling og erfaringsudveksling.

Netværket er for psykologer, der interesserer sig for og/eller arbejder med Dyreassisterede Interventioner eller øvrige menneske-dyr interaktioner, hvor psykologfaglighed kan spille en betydelig rolle. Studerende (stud.psych.) kan være associerede medlemmer af netværket.

Vi forventer af afholde ca. 1-2 arrangementer årligt, med oplæg og workshops.

Arrangementer i selskabet

 • Dagsorden:

  19-19.30:

  Velkomst

  Ordinær generalforsamling

  a. Valg af dirigent.
  b. Godkendelse af dagsorden
  c. Beretning om netværkets virksomhed.
  d. Aflæggelse af regnskab.
  e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
  f. Ændringer til vedtægter

  1. Tidspunkt for årlig ordinær generalforsamling ændres til forår.
  2. Ansvaret for kontingenter er DP, og ikke netværket.

  g. Valg af selskabsstyrelse (hvert 2. år).

  – Der er plads til flere bestyrelsesmedlemmer.

  h. Eventuelt

  19.30-20.30:

  Medlemsdebat: Hvordan styrker vi netværket i fremtiden? Deltag, hvis du ønsker en stemme i, hvordan netværket skal se ud. Vi har som bestyrelse behov for at kende medlemmernes behov og ønsker.

  Tilmelding: dai@dp-decentral.dk senest d. 7/9. Herefter sender vi link til online mødeplatform.

 • Søndag d. 13 november kl. 11 – 14
  Adresse: Skovly Ridecenter, Lidemarksvej 26b, 4681 Herfølge. Rytterstuen.
  Påklædning: Varmt og praktisk
  Tilmeldingsfrist senest d. 10. november på dai@dp-decentral.dk

  Arrangementet veksler mellem oplæg og praktiske eksempler med heste, så tag varmt og praktisk tøj på.
  Arrangementet er gratis for netværkets medlemmet.
  Der er the/kaffe og kage/frugt. Medbring selv yderligere forplejning som kan spises undervejs eller i en kort pause.

  Vi har valgt at afholde arrangementet i samarbejde med Skovly Ridecenter. Skovly er et hestevenligt ridecenter med fokus på både velfærd og sikkerhed for såvel heste som elever. På Skovly er elevhestene højt værdsatte medhjælpere – uden velfungerende og trygge elevheste, er der ingen rytterskole. Skovly har bl.a. også lanceret deres egen uddannelse HEP-uddannelse (HEP står for Hestens og Elevens Præmisser) som vi introduceres til med relevans for dagens arrangement.

  Når vi som psykologer ønsker at inddrage heste i terapeutiske sammenhænge, kan vi stå i en række dilemmaer og udfordringer. Hvad er en god elevhest? Hvad er en god terapihest? Hvornår er hesten tryg? Hvordan aflæser vi både hest og klient? Hvordan sikrer vi hestens velfærd samtidig med at eleven/klienten får et udbytte? Hvordan holder vi hestene sunde og raske, så de kan holde til deres arbejde?

  Som psykolog der inddrager heste i terapi, er det at kunne aflæse hesten og at tilpasse interventionen og gøre den både klientvenlig og hestevenlig vigtig. Vi vil høre hvilke dilemmaer de støder på I Skovly rytterskole, hvordan de tackler dem og lade os inspirere i eget arbejde med hest og klient.

  Vi skal høre om begrebet om de dæmpende signaler, som oprindeligt er introduceret i hundeverdenen af den norske hundetræner og etolog Turid Rugaas. Begrebet vinder efterhånden også indpas i hesteverdenen, hvor de dæmpende signaler er afgørende sociale signaler som bl.a. har til formål at fortælle om og forløse stress, signalere venlighed, og at mindske stress og aggression hos modtageren.

  Program

  Kort velkomst ved aut. psykolog og rideterapeut Mette Fonsø, kasserer i netværket

  Oplæg fra Monica Moltke Martiny Møller – indehaver af Skovly Ridecenter, BBH-træner, Centreret Ridning instruktør level 1, Rytter yoga-instruktør, væbnerprøve ved Bent Branderup & hestemassør www.skovly-ridecenter.dk

  Oplæg og demo om hestens kommunikation og dæmpende signaler af Randi Frost, Biolog og BBH-instruktør www.randifrost.dk

  Fælles opsamling

  Faglige sparring og hygge for medlemmerne ca. 13-14

Medlemmer i styrelsen


Formand
Rikke Laurent Lund Adamsen
rikke@dyrelykkegaard.dk
+4521472731

Næstformand
Tia Gitte Bondesen Hansen
tike@energipost.dk

Bestyrelsesmedlem
Michael Fürst
mfyrst@hotmail.com
+4523424053

Bestyrelsesmedlem
Inge Emilie Schoug Larsen
inge@schoug.dk
+4551204802

Kasserer
Mette Fonsø
mettefon@hotmail.com
+4529880204

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.