Netværk for psykologer i palliation og onkologi

Velkommen til Netværk for psykologer i palliation og onkologis side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af netværket.

Psykologer i onkologi og palliation er det faglige netværk for psykologer der arbejder med kræft og lindrende behandling af både kræft- og andre livstruende sygdomme, som fx hjerte-kar sygdomme, KOL med flere. Vi arrangerer webinarer og kurser på området, fx om sorg eller behandling af frygt for tilbagefald. Vi har tre erfa-grupper der dækker hhv. Region Midt & Nord, Syd og Region H & Sjælland, som mødes for at erfaringsudveksle og støtte og udvikle vores faglighed og organisatoriske problemstillinger lokalt. Når du melder dig ind, bliver du automatisk en del af din lokale erfagruppe.

I netværket og erfa-grupperne arbejder vi også med organisatoriske emner der berører psykologer på vores felt, som fx behovet og rammerne for journalisering af pårørendekontakter.

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Arrangementer i netværket

Styrelsesmedlemmer

Forperson
Annika von Heymann, postdoc Rigshospitalet

Kasserer og næstforperson
Kim Oskar Bakbo-Carlsen, Hospice Limfjord

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Fenger, Palliativt team Universitetshospitalet Aalborg, Thisted