Få styr på formalia

Er du i tvivl om, hvordan du opretter et netværk i Dansk Psykolog Forening? Det kan du blive meget klogere på her.

Vedtægter

Selskaber, netværksgrupper, kredse og sektioner fungerer inden for rammerne af vedtægter, som er vedtaget på Dansk Psykolog Forenings seneste generalforsamling i 2021.

Du kan i DP’s regelsæt og vedtægter læse standardvedtægterne for kredse (side 33), normalvedtægter for sektioner (side 36) og normalvedtægter for faglige selskaber (side 40).

Har du spørgsmål til vedtægterne eller fortolkningen af dem, så kontakt forhandlingschef Lis Ethelberg på le@dp.dk.

Oprettelse af et selskab eller netværk

Ønsker du at oprette et nyt selskab eller en netværksgruppe, skal du først og fremmest overveje formålet med selskabet eller netværksgruppen, og formålet skal beskrives. Du skal også undersøge, om der i forvejen findes et netværk eller selskab som dækker samme område. Findes der allerede et, kan der ikke oprettes nye.

Ønsker du at oprette en netværksgruppe, kræves der ikke vedtægter. Her kan du nøjes med at beskrive formål, og hvordan I vil arbejde (hvilke aktiviteter). Ønsker du derimod at oprette et selskab, skal der laves vedtægter, og der skal være mindst 30 medlemmer af DP, som vil være med i selskabet.

Det er forretningsudvalget i DP, der tager stilling til oprettelse af selskaber og netværksgrupper. Du skal derfor indsende en ansøgning med beskrivelse af formål, aktiviteter og evt. vedtægter til forretningsudvalget. Forretningsudvalget vil behandle sagen på førstkommende møde, og du får besked bagefter.

Har du spørgsmål til de formelle regler eller processen i forbindelse med oprettelse af selskaber eller netværk, kan du kontakte forhandlingschef Lis Ethelberg på le@dp.dk for at få rådgivning.

Skab mere aktivitet i din enhed

Har du brug for sparring om at skabe mere aktivitet i et selskab, netværksgruppe, sektion eller kreds, så er du velkommen til at henvende dig til Amanda Bell, som kan hjælpe dig på vej.
Skriv til Amanda Bell