Hospitalssektionen

Velkommen til Hospitalssektionens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Du kan kontakte hospitalssektionen på mail: hospsek@dp-decentral.dk.

Arrangementer i sektionen

 • Hospitalssektionen inviterer til Workshop med psykolog Nina Jensen omkring Konfliktvillig og oprigtig kommunikation onsdag d. 7. juni kl. 9.00 – 16.00.

  Workshoppen handler om, hvordan psykologen kan styrke sin konfliktvillighed og evne til oprigtig kommunikation i det daglige samarbejde. Konflikt og forskellighed er en naturlig og vigtig del af livet. At stå stærkt og nysgerrigt i forskellighed, turde sige sin mening højt og lytte til andres mening er både en personlig og professionel kompetence, som kan trænes og styrkes.

  Dagen indeholder plads til drøftelser, konkrete øvelser og refleksion deltagerne i mellem.

  Som forberedelse vil alle få tilsendt aftalte materialer.

  1. a)  Kort artikel kommunikations- og konfliktstile
  2. b)  Artikel/podcast om konflikter og radikal oprigtighed
  3. c)  Refleksionsspørgsmål.

  Formålet med forberedelsen og selve dagen er at give deltagerne:

  –  Dialog, udveksling og samvær med kollegaer.

  –  Viden om konfliktvillighed og oprigtig kommunikation og hvad det betyder for opgaven og den enkeltes professionelle stil.

  –  Konkrete øvelser med refleksion over eget bidrag til relationen og samarbejdet.

  –  Inspiration og forslag til fortsat praksis ”derhjemme”.

  Du kan læse mere om programmet for dagen her

  Det praktiske
  Tidpunkt: Onsdag d. 7. juni kl. 9.00 – 16.00.

  Lokation: Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

  Pris: 1500 kr. for medlemmer af Hospitalssektionen og 1700 kr. for medlemmer af DP, som ikke arbejder i Hospitalsregi.

  Forplejning: Workshoppen er med fuld forplejning.

  Sprog: Workshoppen afholdes på dansk.

  Materiale: Ved tilmeldnig modtager du materiale til workshoppen.

  Tilmelding
  Tilmelding via mail til mail hospsek@dp-decentral.dk. Tilmeldingen sker ved først-til-mølle-princippet. Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved tilmelding. Tilmeldingen er endelig når betalingen er modtaget. Tilmelding er bindende, men skulle du blive forhindret i at deltage kan du overdrage din plads til en anden.

  Betaling ved bankoverførsel
  Indbetaling af kursusgebyret kan ske ved overførsel til Hospitalssektionens konto i Lån og Spar Bank: Reg.nr.: 0400, kontonummer: 4012610012. Ved betaling er det vigtigt, at deltagerens navn angives.

  Betaling via EAN‐nummer
  Oplys os dit arbejdssteds EAN-nummer (13 cifre), institutionens navn og postadresse, samt navnet på den kontaktperson, der skal anføres på den elektroniske faktura.

Styrelsesmedlemmer i Hopitalssektionen

Formand
Hanne Urup Engbjerg
Regionshospitalet Viborg Børn og Unge
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg
E-mail: hanne.engbjerg@midt.rm.dk
Tlf. 78 44 54 52 (arbejde)
Mobil: 40 46 92 66 (privat)

Styrelsesmedlemmer
Nanna J. Klinkby Marcussen
Psykiatrisk Ambulatorium OPUS​
Psykiatrisk Center Ballerup
E-mail: Nanna.Josefsen.klinkby.marcussen@regionh.dk

Shamaiela Anwar
Psykoterapeutisk klinik, FRB.
Psykiatrisk Center København
E-mail: shamaiela.anwar@regionh.dk

Elisabeth Biering
Psykiatrisk Center Ballerup.
E-mail: elisabeth.belmudez.biering@regionh.dk

Christina Jul Bolding
Syddansk Universitetshospital i Esbjerg
E-mail: christina.jul.bolding@rsyd.dk

Trine Offersen
Sygehus Sønderjylland
E-mail: trine.offersen@rsyd.dk

Inger Larsen
Lokalpsykiatrien i Fredericia
E-mail: inger.larsen@rsyd.dk

Maja Kargaard Musaeus
Børne og Unge psykiatrien Esbjerg
E-mail: maja.musaeus@rsyd.dk