Hospitalssektionen

Velkommen til Hospitalssektionens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Du kan kontakte hospitalssektionen på mail: hospsek@dp-decentral.dk.

Styrelsesmedlemmer i sektionen

Formand
Hanne Urup Engbjerg
Regionshospitalet Viborg Børn og Unge
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg
E-mail: hanne.engbjerg@midt.rm.dk
Tlf. 78 44 54 52 (arbejde)
Mobil: 40 46 92 66 (privat)

Kasserer
Nora Langseth Hansø
OPUS team Valby, Psykiatrisk Center Glostrup
H.J. Holstvej 3B, 2605 Brøndby
Tlf (arb): 23 11 94 21
E-mail: nora.langseth.hansoe@regionh.dk

Line Engel Clasen
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret
Center for Seksuelle Overgreb
Tagensvej 22, afsnit 7802, 2200 København N
Tlf. (arb.) 35 45 39 84
E-mail (arb.): line.engel.clasen@regionh.dk

Ellen Pierce
E-mail (arb.): ellen.pierce@rh.dk
Tlf. (arb.): 27 14 43 20

Lotte Sønderby
Lokalpsykiatrien i Vejle
E-mail: lotte.soenderby@rsyd.dk

Nanna J. Klinkby Marcussen
Psykiatrisk Ambulatorium OPUS​
Psykiatrisk Center Ballerup
E-mail: Nanna.Josefsen.klinkby.marcussen@regionh.dk

Arrangementer i sektionen

 • Hospitalssektionen byder velkommen til australske Arianne Struik, som kommer til Danmark for at undervise i sin anerkendte Sleeping Dogs-metode. Workshoppen afholdes den 15. og 16. august 2022 i København. Kurset er på engelsk, men litteraturen findes på dansk.

  Underviseren

  Arianne Struik er klinisk psykolog, familieterapeut og EMDR behandler, hun er leder af Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC) i Australien, og har mere end 20 års erfaring i klinisk psykolog arbejde. Arianne har udviklet den prisbelønnede Sleeping Dogs-metode, der er beskrevet i bogen ”Treating Chronically Traumatized Children: the Sleeping Dogs Method”. Arianne tilbyder specialiseret traumebehandling og underviser verden over i behandling af traumer og dissociation hos børn. Hun er medlem af European Society of Trauma and Dissociation.

  Sleeping Dogs metoden

  Når børn afviser eller ikke synes i stand til at tale om deres traumatiske erindringer, kan det være fristende at ’lade sovende hunde ligge’. Men hvis erindringer om overgreb og omsorgssvigt i barndommen ikke behandles, kan de have en ødelæggende effekt på børn og unges udvikling. Hvordan kan disse børn motiveres til at deltage i traumefokuseret terapi?

  Sleeping Dogs-metoden er en konkret traumebehandlingsmetode til behandling af kronisk traumatiserede børn, først gennem en så grundig forberedelse af barnet, at barnet kan deltage i terapi til bearbejdning af traumatiske erindringer, dernæst gennem traumebearbejdningen og integrationsfasen. Metoden består af værktøjer og struktur til at analysere barnets vanskeligheder og mulige barrierer for behandlingen, samt en plan for hvordan vanskelighederne skal adresseres og i hvilken rækkefølge. Sleeping Dogs-metoden beskriver interventioner, der hjælper barnet og forebygger drop out, og efterfølgende har fokus på konsekvenserne af udviklingstraumer.

  Det praktiske

  Kurset er en introduktion til Sleeping Dogs-metoden ud fra cases og videomateriale. Udover teorigennemgang vil der være fokus på praktisk arbejde med metoden med afsæt i cases.

  Tidspunkt: mandag den 15. og tirsdag den 16. august 2022 kl. 09.00 – 16.00

  Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

  Pris: Early bird (inden 1. maj 2022): 2300 kr. for medlemmer af Hospitalssektionen, 2800 kr. for ikke-medlemmer. Pris efter early bird: 2800 kr. for medlemmer, 3300 kr. for ikke-medlemmer.

  Workshoppens tilhørende bog ”Behandling af kronisk traumatiserede børn: Sleeping Dog-metoden” af Arianne Struik udleveres til deltagerne og er inkluderet i kursusprisen. Såfremt deltageren allerede har bogen, kan kursusprisen nedskrives med 300 kr.

  Bemærk at kurset afholdes på engelsk.

  Tilmelding

  Skriv en mail til hospsek@dp-decentral.dk. Tilmeldingen sker ved først-til-mølle-princippet. Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved tilmelding. Tilmeldingen er endelig når betalingen er modtaget. Tilmelding er bindende, men skulle du blive forhindret i at deltage kan du overdrage din plads til en anden.

  Kurset er forhåndsgodkendt til Specifikke metoder på specialiseringsmoduler (fx tegneterapi, legeterapi, musikterapi, hypnose) under interventioner til børn og unge.

  Såfremt Corona-restriktioner forhindrer Arianne i at komme til Danmark, vil workshoppen blive afholdt af en af Ariannes danske instruktører.

  Betaling ved bankoverførsel

  Indbetaling af kursusgebyret kan ske ved overførsel til Hospitalssektionens konto i Lån og Spar Bank: Reg.nr.: 0400, kontonummer: 4012610012. Ved betaling er det vigtigt, at deltagerens navn angives.

  Betaling via EAN‐nummer

  Oplys os dit arbejdssteds EAN-nummer (13 cifre), institutionens navn og postadresse, samt navnet på den kontaktperson, der skal anføres på den elektroniske faktura.

 • Hospitalssektionen indkalder til årsmøde med tilhørende generalforsamling og temadag torsdag den 3. november 2022 kl. 09 – 17. Dagen indledes med en times generalforsamling, hvorefter vi afholder temadag om Psykologisk tryghed ved krisepsykolog, forfatter og foredragsholder Rikke Høgsted.

  Generalforsamling 

  Hospitalssektionens årlige generalforsamling afholdes kl. 09 – 10, og dagsordenen bliver efter Vedtægter for Hospitalssektionen §6 stk. 3.

  Temadag om Psykologisk tryghed 

  Årsmødets temadag bliver denne gang om Psykologisk tryghed i et belastningspsykologisk perspektiv, hvor psykologisk tryghed refererer til en kultur på arbejdspladsen, hvor man som ansat føler sig sikker på, at man ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis man kommer med en idé, en bekymring, peger på en fejl eller på anden måde stiller spørgsmålstegn ved det, der sker.

  Måske du kan genkende indre dialoger som ”Måske er det kun mig, der tænker det… måske har jeg misforstået noget? Men jeg undrede mig over… Skal jeg sige noget? Nej, jeg lader være – jeg vil nødig virke kritisk eller bedrevidende. Eller dum!”

  Den indre dialog genkender mange. Det er både almindeligt og menneskeligt, når man er en del af en gruppe. Man kan kalde det gruppetænkning, som er det fænomen, når vi som gruppemedlemmer undertrykker vores egne personlige og faglige værdier eller ideer og sætter social accept og gruppeharmoni højere end vores værdier. Mennesket er mere socialt, end det er moralsk!

  Temadagen afholdes af Rikke Høgsted, som er Krisepsykolog, forfatter og foredragsholder samt leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi.

  Du kan læse mere om temadagen og Rikke Høgsted her.

  Det praktiske 

  Tidspunkt: Torsdag den 3. november 2022 kl. 09.00 – 17.00. Dagen er med fuld forplejning.

  Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

  Pris: Gratis for medlemmer af Dansk Psykolog Forenings Hospitalssektion (hospitalsansatte psykologer, som er medlem af DP). Prisen for ikke-medlemmer er 1000 kr. Medlemmerne af Hospitalssektion har fortrinsret, hvilket betyder at ikke-medlemmer kommer på en venteliste og bliver kontaktet en måned inden kurset omkring muligheden for at deltage.

  Kurset søges godkendt til relevant specialistuddannelse.

  Tilmelding 

  For tilmelding skriv en mail til hospsek@dp-decentral.dk. Tilmeldingen sker ved først-til-mølle-princippet. Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved tilmelding.

  Tilmelding er bindende, men skulle du blive forhindret i at deltage kan du overdrage din plads til en anden. For ikke-medlemmer af hospitalssektionen er tilmeldingen endelig når betalingen er modtaget.