Hospitalssektionen

Velkommen til Hospitalssektionens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Du kan kontakte hospitalssektionen på mail: hospsek@dp-decentral.dk.

Arrangementer i sektionen

 • Hospitalssektionen inviterer til til årsmøde med tilhørende generalforsamling og temadag mandag den 30. oktober 2022 kl. 09.00 – 17.00. Dagen indledes med en times generalforsamling, hvorefter vi afholder temadag om Voksnes tilknytningsmønstre i behandlingsarbejde ved psykolog Sarah Daniel.

  Generalforsamling

  Hospitalssektionens årlige generalforsamling afholdes kl. 09.00 – 10.00, og dagsordenen bliver efter Vedtægter for Hospitalssektionen §6 stk. 3.

  Temadag om Voksnes tilknytningsmønstre i behandlingsarbejde

  Kursusbeskrivelse

  Tilknytning og tilknytningsmønstre spiller en stor rolle for, hvordan vi som mennesker reagerer i kriser, fx i forbindelse med sygdom hos os selv eller nærtstående. Dermed får tilknytning også betydning for arbejdet med patienter som psykolog ansat i hospitalssammenhæng. På dette kursus vil vi beskæftige os med fænomenet tilknytningsmønstre hos voksne mennesker, med hvordan disse mønstre kommer i spil i behandlingsarbejde, og med hvordan man kan tage højde for og tilpasse sin indsats til patienter og pårørendes specifikke tilknytningsprofil. Vi kommer også kort ind på, hvordan behandleres egne tilknytningsmønstre kan komme i spil og få betydning for, hvem vi har hhv. lettere og sværere ved at arbejde med.

  På kurset vil vi beskæftige os med følgende emner

  • Hvad er tilknytningsmønstre hos voksne, og hvordan viser de sig i en behandlingssammenhæng?
  • Hvordan hænger tilknytningsmønstre sammen med reaktioner på krisetilstande, og hvordan påvirker de måden at indgå i samarbejde med sundhedsprofessionelle?
  • Hvordan påvirker tilknytningsmønstre vores mulighed for alliancedannelse med patienter og pårørende?
  • Hvordan kan vi tilpasse vores behandlingsmæssige indfaldsvinkel til det, som patienter og pårørende har med sig tilknytningsmæssigt?
  • Hvordan spiller vores egne tilknytningsmønstre ind i mødet med patienter, og hvordan bliver det medbestemmende for, hvad vi er mere eller mindre komfortable med i arbejdet?

  Kurset vil bestå i en vekselvirkning mellem oplæg fra kursusholder og deltagerinddragende øvelser.

  Litteratur: Daniel, S.I.F. (2012). Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst. København: Samfundslitteratur

  Praktisk information

  Årsmødet er med fuld forplejning.

  Frist for tilmelding er den 23. oktober 2023.

  Det afholdes i Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads 5, 1700 København (5 minutters gang fra Hovedbanegården).

  Som medlem af Hospitalssektionen (som ansat i hospitalsregi) er det gratis at deltage. Hvis man ikke er hospitalsansat, koster det 1000 kr. at deltage. Man tilmelder sig ved at skrive en mail retur til hospsek@dp-decentral.dk med sit navn, medlemsnummer og arbejdsplads. Her får man også information om betaling.

Styrelsesmedlemmer i Hopitalssektionen

Formand
Hanne Urup Engbjerg
Regionshospitalet Viborg Børn og Unge
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg
E-mail: hanne.engbjerg@midt.rm.dk
Tlf. 78 44 54 52 (arbejde)
Mobil: 40 46 92 66 (privat)

Styrelsesmedlemmer
Nanna J. Klinkby Marcussen
Psykiatrisk Ambulatorium OPUS​
Psykiatrisk Center Ballerup
E-mail: Nanna.Josefsen.klinkby.marcussen@regionh.dk

Shamaiela Anwar
Psykoterapeutisk klinik, FRB.
Psykiatrisk Center København
E-mail: shamaiela.anwar@regionh.dk

Elisabeth Biering
Psykiatrisk Center Ballerup.
E-mail: elisabeth.belmudez.biering@regionh.dk

Christina Jul Bolding
Syddansk Universitetshospital i Esbjerg
E-mail: christina.jul.bolding@rsyd.dk

Trine Offersen
Sygehus Sønderjylland
E-mail: trine.offersen@rsyd.dk

Inger Larsen
Lokalpsykiatrien i Fredericia
E-mail: inger.larsen@rsyd.dk

Maja Kargaard Musaeus
Børne og Unge psykiatrien Esbjerg
E-mail: maja.musaeus@rsyd.dk