Universitetssektionen

Velkommen til Universitetssektionens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Styrelsesmedlemmer i Universitetssektionen

Formand
Mimi Mehlsen
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Aarhus C
Arbejde: 87 16 58 74
Mobil: 26 79 79 30
E-mail: mimim@psy.au.dk

Kasserer
Katrine Willemoes Rasmussen
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Aarhus C
Mobil: 28 13 80 28
Arbejde: 87 16 44 28
E-mail: katrine@psy.au.dk

Næstformand
Janni Niclasen
(repræsentant i FUU og UFU)
Department of Psychology
University of Copenhagen
Østre Farimagsgade 2A
1353 Copenhagen K
Arbejde: 35 32 48 91
Mobil: 40 81 77 76
Skype: janniniclasen
E-mail: janni.niclasen@psy.ku.dk

Eva Rames Nissen
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Aarhus C
Mobil: 28 26 45 33
Arbejde: 87 16 53 07
E-mail: enissen@psy.au.dk

Lise Hove
(Repræsentant i L&S)
Institut for odontologi og oral sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Blvd. 9
8000 Aarhus C
Arbejde: 60 12 74 11
E-mail: hove@dent.au.dk

Astrid Bjørn Leth-Nissen
E-mail: a_bjoern@psy.au.dk

Forklaring på forkortelserne vedr. diverse poster:

UFU Uddannelses- og Forskningsudvalget
L&S Løn- og stillingsstrukturudvalget
AMU Arbejdsmiljøudvalget

Arrangementer Universitetssektionen

 • Indkaldelse til Generalforsamling i Universitetsektionen online d. 13.10.2022 kl 15.30

  Link:  https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63031571877

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent. b. Fastsættelse af forretningsorden.
  2. Beretning om sektionens virksomhed.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Sektionens fremtid: Skal der fortsæt være en universitetssektion?
  5. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning afhængigt af, hvilken valgform der er fastlagt i de kompletterende vedtægter.
  6. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
  7. Eventuelt

   

  Følgetekst til indkaldelse:

   

  Universitetssektionen i Dansk Psykologforening har til formål at arbejde på universitetsansattes vilkår og fremme samarbejde og kommunikation mellem ansatte psykologer på landets universiteter. Som sektion er vi repræsenteret i psykologforeningens centrale udvalg og har indflydelse på foreningens arbejde herigennem, ligesom vi med vores eget budget har mulighed for at igangsætte et arbejdsprogram. Vores seneste fokus var på oprettelse af et dansksproget forskningstidsskrift i psykologforeningens regi.

  Selvom vi betragter dette som et væsentligt arbejde, har vi grundet Corona og manglende hænder i flere år ligget stille som sektion. Med denne generalforsamling skal vi tage stilling til, om der fortsat skal være en universitetssektion i Dansk Psykologforening. Det vil kræve en tilgang af nye aktive personer i bestyrelsen, meget gerne med en bred repræsentation fra de forskellige universiteter.

  Hvis du mener, at Dansk Psykolog Forening også skal arbejde for universitetsansatte psykologer, så afsæt en times tid til at deltage i generalforsamlingen og bliv hørt.

  Venlig hilsen Mimi Mehlsen, formenneske for Universitetssektionen