Organisationspsykologisk Selskab

Velkommen til Organisationspsykologisk Selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

OSiDP har til formål at profilere og udvikle Erhvervs-, Arbejds- og Organisationspsykologers faglighed sådan at dette understøtter disses synlighed, faglighed og position på arbejdsmarkedet.

 

Medlemmer i styrelsen

Formand
Søren Schøler Nielsen
Tlf. 26 30 73 23
E-mail: soren@scholernielsen.dk

Næstformand
Jytte Skau
Tlf. 23 26 63 18
E-mail: jytteskau@gmail.com

Kasserer
Birgit Tamberg Andersen
Tlf. 51 14 01 18
E-mail: birgit.tamberg3@gmail.com

Suppleanter
Charlotte Brauer
Tlf. 20 20 07 56
E-mail: Charlottev.brauer@gmail.com

Lise Keller
Tlf.: 20 90 68 12
E-mail: lke@bfa.dk

Revisorer
Egon Lund Christensen
Tlf. 20 81 47 14
E-mail: egon.lund.chr@gmail.com

Revisorsuppleant
Arne Grønborg Johansen
Tlf. 29 47 79 58
E-mail: agr@mail.tele.dk karsten.wagener@mail.dk

Studentermedhjælp
Malthe Overgaard Nielsen
Tlf. 22 36 67 92
E-mail: osidpmedhjaelp@gmail.com

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.