Psykologfagligt Selskab for Autisme

Velkommen til Psykologfagligt Selskab for Autismes side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Selskabet blev oprettet i 1993 som et af de første selskaber i Psykologforeningen – i dag er der over 20.
Autisme-arbejdsfeltet har ændret sig kolossalt siden 1993, og selskabets aktiviteter har naturligvis gennem tiden afspejlet dette. Vi har bl.a. beskæftiget os med:

 • Selvforståelsen hos unge med autismespektrumsforstyrrelser
 • De særlige piger – findes der en autistisk pigeprofil?
 • DSM-V: Hvor langt er man nået, og hvilke diskussioner er centrale på autismespektrumområdet?
 • Autismespektrumforstyrrelser og psykologiske mekanismer bag autisme
 • Working with Autism Not Against it  – Identity and community
 • Arbejdet med forældre i “Pionergrupperne”
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden: GUA
 • Sanseforstyrrelsernes gennemgribende betydning
 • Ledsagende forstyrrelser hos mennesker med autisme/Aspergers syndrom
 • Nyeste forskning
 • Autisme i familien
 • Behandling af mennesker med autisme
 • Autismespektrum forstyrrelser og de bagvedliggende psykologiske forstyrrelser
 • Hvor gik autismen hen, da amterne gik ud?
 • Socialfag som en del af undervisningen
 • Aspergers syndrom og seksualitet
 • At være ung med Aspergers syndrom
 • Diagnoser, afgrænsning, overlapning og comorbiditet
 • Autisme som udviklingsforstyrrelse
 • Udviklingspsykologi
 • Behandlingsformer, f.eks. anvendelse af Marte Meo og
 • Præsentation af næsten færdig phD- afhandling om KAT-kassen, leg
 • Evaluering med udgangspunkt i rapport om sammenlignelige behandlingsformer
 • Resiliens som et nyt alment forskningsfelt, som kan hjælpe os til at finde nye veje til at bygge på de ressourcer som mennesker med autisme har

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen. Vi har afholdt 3-4 medlemsarrangementer om året, typisk har der været 2 heldags- og 1-2 halvdags arrangementer.

Arrangementerne har været informative og debatskabende, og der har altid været livlig debat på højt niveau.

Medlemmer i selskabets styrelse pr. 17. november 2021

Formand
Kirsten Friis Andersen

Næstformand
Malcolm Bang

Kasserer
Anne Foder

Øvrige styrelsesmedlemmer
Bodil Garne

Styrelsen kan kontaktes på mailadressen: autisme@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet

Du melder dig ind i selskabet ved at sende en mail til  autisme@dp-decentral.dk med navn, medlemsnummer , adresse og kontaktoplysninger.

Samtidig bedes du indbetale kontingent til vores konto i Lån&Spar Bank: reg.nr.: 0400 Konto nr.: 4012359611

Du vil fremover i januar måned modtage et girokort fra PBS med opkrævning af kontingent. Vi anbefaler, at du ved betalingen tilmelder dig betalingsservice, da det vil lette arbejdsgangen for os.

Kontingentet gælder frem til næste kontingentindbetaling. Kontingentet udgør p.t. 150 kr. pr. år.

Der opkræves kontingent hvert år i februar måned.

Fornyelse af medlemskab
Medlemskab udløber med udgangen af januar måned. Du vil modtage et girokort fra PBS, med opkrævning for næste års kontingent. Når du fornyer dit medlemsskab, anbefaler vi, at du tilmelder dig betalingsservice, da det vil lette arbejdsgangen for os.