Psykologfagligt Selskab for Autisme

Velkommen til Psykologfagligt Selskab for Autismes side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Selskabet blev oprettet i 1993 som et af de første selskaber i Psykologforeningen – i dag er der over 20.
Autisme-arbejdsfeltet har ændret sig kolossalt siden 1993, og selskabets aktiviteter har naturligvis gennem tiden afspejlet dette. Vi har bl.a. beskæftiget os med:

 • Selvforståelsen hos unge med autismespektrumsforstyrrelser
 • De særlige piger – findes der en autistisk pigeprofil?
 • DSM-V: Hvor langt er man nået, og hvilke diskussioner er centrale på autismespektrumområdet?
 • Autismespektrumforstyrrelser og psykologiske mekanismer bag autisme
 • Working with Autism Not Against it  – Identity and community
 • Arbejdet med forældre i “Pionergrupperne”
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden: GUA
 • Sanseforstyrrelsernes gennemgribende betydning
 • Ledsagende forstyrrelser hos mennesker med autisme/Aspergers syndrom
 • Nyeste forskning
 • Autisme i familien
 • Behandling af mennesker med autisme
 • Autismespektrum forstyrrelser og de bagvedliggende psykologiske forstyrrelser
 • Hvor gik autismen hen, da amterne gik ud?
 • Socialfag som en del af undervisningen
 • Aspergers syndrom og seksualitet
 • At være ung med Aspergers syndrom
 • Diagnoser, afgrænsning, overlapning og comorbiditet
 • Autisme som udviklingsforstyrrelse
 • Udviklingspsykologi
 • Behandlingsformer, f.eks. anvendelse af Marte Meo og
 • Præsentation af næsten færdig phD- afhandling om KAT-kassen, leg
 • Evaluering med udgangspunkt i rapport om sammenlignelige behandlingsformer
 • Resiliens som et nyt alment forskningsfelt, som kan hjælpe os til at finde nye veje til at bygge på de ressourcer som mennesker med autisme har

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen. Vi har afholdt 3-4 medlemsarrangementer om året, typisk har der været 2 heldags- og 1-2 halvdags arrangementer.

Arrangementerne har været informative og debatskabende, og der har altid været livlig debat på højt niveau.

Arrangementer i selskabet

 • At indstille sig på noget atypisk – om forståelser af autisme og betingelser for autistiske mennesker

  med Psykolog Ditte Rose Andersen

  Begrænsede og mangelorienterede forståelser af autisme kan begrænse autistiske men­neskers liv. Hvis udgangspunktet f. eks. er, at autister har nedsat social forståelse, fleksibi­litet og evne til at danne mening, gør det os mindre nysgerrige efter at finde ud af, hvordan personen faktisk forstår sig selv og andre, og faktisk skaber mening i sit liv.

  I oplægget giver psykolog Ditte Rose Andersen sit bud på, hvad vi kan gøre for, at det atypiske bliver et afsæt, snarere end en forhindring for en ligeværdig, indlevende kom­munikation.

  Med udgangspunkt dels i sit arbejde med svært kommunikationshandicappede børn og voksne, dels i sine egne erfaringer som autistisk patient i hospitalspsykiatrien, peger hun på fagpersoners vigtige rolle i at udvide forestillingen om, hvad det vil sige at være, sanse, tænke og kommunikere som menneske.

  Oplægget giver forhåbentlig deltagerne en lidt mindre ”sikker viden” om, hvad autis­me er (!) – og en lidt bedre viden om, hvordan de skal finde ud af, hvad autisme er, og genklang, genkendelse eller nye perspektiver i deres eget arbejde med at skabe kontakt, mening og udvikling sammen med autistiske børn og voksne.

  Ditte Rose Andersen (f. 1975) er psykolog fra Københavns Universitet og uddannet ved Intensive Interaction Institute. Arbejde på specialområdet siden 2001: PPR, specialskole for autistiske børn og døgninstitution for autistiske, intellektuelt handicappede børn. Ditte har drevet Intensive Interaction Danmark siden 2014. Hun har erfaringer med terapi med kommunikationshandicappede mennesker, konsultation i specialtilbud for børn og voksne, afvikling af kurser og uddannelse i Intensive Interaction, og har talt på diverse konferencer. Ditte har været forperson og styrelsesmedlem i Psykologfagligt Selskab for Autisme og modtog 2016 Demetrious Haracopos-legatet for arbejdet med at finde mere følsomme og udviklende tilgange til autisme.

  Tilmelding: Psykologer og andre faggrupper kan deltage. Det er ikke muligt at deltage i mødet over internettet. Deltagergebyret omfatter bl.a. en sandwich, kaffe, te og vand. Send en mail med dit navn og ”Fyraftensmøde” til: autisme@dp-decentral.dk senest tors­dag d. 15. november, og indsæt samtidig deltagergebyret på kontonummer 4012359611 i Lån og Spar Bank, registreringsnummer 0400. Pris: 100 kr. for medlemmer af selskabet, 250 kr. for andre. Det er ikke muligt at betale deltagergebyret med kort, MobilePay, kontan­ter eller ved ankomsten til mødet.

  Tid og sted: Torsdag den 23. november 2023 kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø

  Du kan med fordel indmelde dig i selskabet samtidig med tilmeldingen. Det gør du i MitDP. Her kan du se en guide til, hvordan du melder dig ind i et selskab. Med­lemskontingentet er 150 kr. om året. Du kan ikke blive medlem ved at skrive at du vil være medlem i en mail til selskabet. Styrelsen har ikke adgang til at melde nye medlemmer ind. Det skal du selv gøre i ”MitDP”. Du kan som medlem deltage i arrangementet til reduceret medlemspris på 100 kr. Den samlede pris for deltagelse i fyraftensmødet og et års kontingent er 250 kr. Du kan derfor deltage i arrangementet og betale et års kontingent til samme pris, som det koster at deltage, hvis du ikke er medlem af selskabet.

  Psykologer og psykologistuderende kan blive medlemmer af selskabet. Du kan se et mindre udvalg af tidligere arrangementer her på siden.

  Medlemsfordele i Psykologfagligt Selskab for Autisme:

  • Du kan deltage i det aktuelle fyraftensmøde til reduceret medlemspris på 100 kr.
  • Som medlem bliver du inviteret til møder og kurser før de bliver annonceret.
  • Det er sandsynligt, at du ikke bliver opmærksom på møder og kurser, du vil være interesseret i, hvis du ikke er medlem af selskabet.
  • Du får betydelig rabat på deltagergebyret (60 % ved det aktuelle møde).
  • Selskabets kurser bliver som regel godkendt som en del af flere forskellige af Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.
  • Selskabets møder og kurser er arrangeret af psykologer, der har kendskab til autis­me i forskellige psykologfaglige arbejdsområder og ny forskning.
  • Emner og undervisere omfatter såvel basal viden om autisme, kliniske problemstil­linger, aktuelle forskningsresultater og personer med autisme og deres pårørende.
  • Du får indflydelse på hvilke kurser og møder, selskabet arrangerer.
  • Selskabets møder og kurser koster en brøkdel af tilsvarende meritgivende kurser.
  • Du får mulighed for at bidrage til høringssvar på lovgivning, nationale kliniske ret­ningslinjer og anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsatser og faglige prak­sis for børn og unge med autisme, som selskabet afgiver høringssvar om.
  • Som medlem forbedrer du selskabets økonomi såvel med dit kontingent som ved at give mulighed for et højere tilskud fra Dansk Psykolog Forening, der afhænger af selskabets medlemstal.
  • Flere medlemmer giver selskabet mulighed for at arrangere flere og bedre kurser og møder, med flere deltagere, og at annoncere kurser og møder til en bredere kreds.
  • Selskabet, der blev oprettet i 1993 som et af de første selskaber i Psykologforenin­gen, er i år 30 år gammelt.

  Læs artikel af Ditte Rose Andersen

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Medlemmer i selskabets styrelse

Styrelsen kan kontaktes på mailadressen: autisme@dp-decentral.dk


Formand
Kirsten Friis Andersen

Næstformand
Malcolm Bang

Kasserer
Bodil Garne