Psykologfagligt Selskab for Autisme

Velkommen til Psykologfagligt Selskab for Autismes side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Selskabet blev oprettet i 1993 som et af de første selskaber i Psykologforeningen – i dag er der over 20.
Autisme-arbejdsfeltet har ændret sig kolossalt siden 1993, og selskabets aktiviteter har naturligvis gennem tiden afspejlet dette. Vi har bl.a. beskæftiget os med:

 • Selvforståelsen hos unge med autismespektrumsforstyrrelser
 • De særlige piger – findes der en autistisk pigeprofil?
 • DSM-V: Hvor langt er man nået, og hvilke diskussioner er centrale på autismespektrumområdet?
 • Autismespektrumforstyrrelser og psykologiske mekanismer bag autisme
 • Working with Autism Not Against it  – Identity and community
 • Arbejdet med forældre i “Pionergrupperne”
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden: GUA
 • Sanseforstyrrelsernes gennemgribende betydning
 • Ledsagende forstyrrelser hos mennesker med autisme/Aspergers syndrom
 • Nyeste forskning
 • Autisme i familien
 • Behandling af mennesker med autisme
 • Autismespektrum forstyrrelser og de bagvedliggende psykologiske forstyrrelser
 • Hvor gik autismen hen, da amterne gik ud?
 • Socialfag som en del af undervisningen
 • Aspergers syndrom og seksualitet
 • At være ung med Aspergers syndrom
 • Diagnoser, afgrænsning, overlapning og comorbiditet
 • Autisme som udviklingsforstyrrelse
 • Udviklingspsykologi
 • Behandlingsformer, f.eks. anvendelse af Marte Meo og
 • Præsentation af næsten færdig phD- afhandling om KAT-kassen, leg
 • Evaluering med udgangspunkt i rapport om sammenlignelige behandlingsformer
 • Resiliens som et nyt alment forskningsfelt, som kan hjælpe os til at finde nye veje til at bygge på de ressourcer som mennesker med autisme har

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen. Vi har afholdt 3-4 medlemsarrangementer om året, typisk har der været 2 heldags- og 1-2 halvdags arrangementer.

Arrangementerne har været informative og debatskabende, og der har altid været livlig debat på højt niveau.

Arrangementer i selskabet

 • Fyraftensmøde

  Torsdag d. 19. september 2024

  17.30-19.30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholms­gade 27, København Ø, med Børneneuropsykolog Käte From

  Oplægget giver en introduktion til, hvordan autismespektrumforstyrrelse ser ud i ICD-11. Der lægges vægt på forståelsen af autisme som en neuro-udviklingsforstyrrelse, en funktionsvariant, der medfører en anderledes udvikling af hjernen (dyskonnektivitet) og en anderledes måde at opleve verden på. Autister adskiller sig derved fra det neurotypiske og har ofte udfordringer med udvikling af forestillingsevne og har en anderledes måde at interagere med andre på.

  Der vil i oplægget blive sat fokus på forskellige indsatser og former for støtte til børn og unge, med særlig vægt på at styrke og understøtte udviklingen af forestillingsevne og empati. Oplægget tager udgangspunkt bøgerne: ”Mangelfuld forestillingsevne hos børn og unge med autisme” og ”Empati hos børn og unge med autisme”, som Käte From har skrevet i samarbejde med neuropsykolog Anne Vibeke Fleischer.

  Käte From er psykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi. Hun har privat praksis på Østerbro og har mange års erfaring med at arbejde med børn og unge – og deres forældre. Desuden underviser hun psykologer på vej til specialistuddannelse eller specialpsykolog samt flere andre faggrupper (pædagoger, lærere). Käte From er forfatter og medforfatter til en lang række bøger for voksne og børn om hjernens udvikling og funktioner hos børn og unge.

  • Tilmelding: Psykologer og andre faggrupper kan deltage. Det er ikke muligt at deltage i mødet over internettet. Deltagergebyret omfatter bl.a. en sandwich, kaffe, te og vand. Send en mail med dit navn og ”Fyraftensmøde” til: autisme@dp-decentral.dk senest tors­dag d. 29. august, og indsæt samtidig deltagergebyret på kontonummer 4012359611 i Lån og Spar Bank, registreringsnummer 0400. Pris: 100 kr. for medlemmer af selskabet, 250 kr. for andre. Det er ikke muligt at betale deltagergebyret med kort, MobilePay, kontanter eller ved ankomsten til mødet.

  Du kan med fordel indmelde dig i selskabet samtidig med tilmeldingen. Det gør du i Mit DP. Her kan du se en guide til, hvordan du melder dig ind i et selskab. Med­lemskontingentet er 150 kr. om året. Du kan ikke blive medlem ved at skrive at du vil være medlem i en mail til selskabet. Styrelsen har ikke adgang til at melde nye medlemmer ind. Det skal du selv gøre i ”Mit DP”.

  Du kan som medlem deltage i arrangementet til reduceret medlemspris på 100 kr. Den samlede pris for deltagelse i fyraftensmødet og et års kontingent er 250 kr. Du kan derfor deltage i arrangementet og betale et års kontingent til samme pris, som det koster at deltage, hvis du ikke er medlem af selskabet.

  Psykologer og psykologistuderende kan blive medlemmer af selskabet.

Indmeldelse i et selskab/netværk

Du indmelder dig igennem Mit DP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Medlemmer i selskabets styrelse

Styrelsen kan kontaktes på mailadressen: autisme@dp-decentral.dk


Formand
Kirsten Friis Andersen

Næstformand
Malcolm Bang

Kasserer
Bodil Garne