Selskab for Børnesagkyndige

Velkommen til selskabet for børnesagkyndiges side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet

Det familieretlige område er blevet et meget væsentligt og omfattende fagområde for psykologer og vil også være det i fremtiden.

Dansk Psykolog Forenings selskab for børnesagkyndige skal være et forum til faglig inspiration og metodeudvikling, erfaringsopsamling, kollegial støtte og kontakt, samt kontakt til DP inden for området. Det kunne udmønte sig i faglige dage, kurser, supervisionsgrupper, erfagrupper etc.

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Medlemmer i styrelsen

Formand
Lise Andersen

Næstformand
Lisbeth Lunde

Kasserer
Mona Haar Jørgensen

Styrelsen kan kontaktes på: bornesagkyndig@dp-decentral.dk