Selskab for Børnesagkyndige

Velkommen til selskabet for børnesagkyndiges side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet

Det familieretlige område er blevet et meget væsentligt og omfattende fagområde for psykologer og vil også være det i fremtiden.

Dansk Psykolog Forenings selskab for børnesagkyndige skal være et forum til faglig inspiration og metodeudvikling, erfaringsopsamling, kollegial støtte og kontakt, samt kontakt til DP inden for området. Det kunne udmønte sig i faglige dage, kurser, supervisionsgrupper, erfagrupper etc.

For indmeldelse i selskabet, skriv til: bornesagkyndig@dp-decentral.dk

Medlemmer i styrelsen

Formand
Lise Andersen

Næstformand
Lisbeth Lunde

Kasserer
Mona Haar Jørgensen

Styrelsen kan kontaktes på: bornesagkyndig@dp-decentral.dk