Selskab for Børnesagkyndige

Velkommen til selskabet for børnesagkyndiges side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet

Det familieretlige område er blevet et meget væsentligt og omfattende fagområde for psykologer og vil også være det i fremtiden.

Dansk Psykolog Forenings selskab for børnesagkyndige skal være et forum til faglig inspiration og metodeudvikling, erfaringsopsamling, kollegial støtte og kontakt, samt kontakt til DP inden for området. Det kunne udmønte sig i faglige dage, kurser, supervisionsgrupper, erfagrupper etc.

Indmeldelse i et selskab/netværk

Du indmelder dig igennem Mit DP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Medlemmer i styrelsen


Formand
Janni Niclasen

Næstformand
Christine Vinum

Kasserer
Lise Haagen Andersen

Styrelsesmedlem
Marie Elbinger Gramstrup

Styrelsesmedlem
Lisbeth Lunde

Styrelsen kan kontaktes på: bornesagkyndig@dp-decentral.dk