Selskab for Psykologisk Psykiatri

Velkommen til Selskab for Psykologisk Psykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Arrangementer i selskabet

 • FORSTÅELSEN AF PSYKOPATOLOGIEN BAG SEKSUELLE AFVIGELSER I ET UDVIKLINGSPSYKOLOGISK PERSPEKTIV

  Flere emner vil blive berørt: Relations udvikling tidligt i livet og siden i parforholdsdannelse for patientgruppen.

  Differential-diagnostiske overvejelser i forhold til hvornår, der er tale om egentlig seksuel afvigelse og hvornår den seksuelle problematik må ses som element i psykisk lidelse såsom personlighedsforstyrrelse, OCD, angst o.l.
  Hvad sker der i ICD 11 specielt i forhold til seksuelle afvigelser.
  Hvad er der af behandlingsmuligheder – med fokus på den dynamiske terapi, og hvordan den seksuelle problematik spiller ind i relationerne.

  Mulighed for at få supervision på en case med en seksuel problemstilling inden for seksuelle afvigelser.

  Underviser: psykolog Jesper Roesgaard Mogensen, specialist i psykoterapi samt klinisk sexologi. Sexologisk klinik, Region Hovedstadens Psykiatri.
  Tidspunkt d.19.12.22 fra kl. 10.00–16.30
  Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
  Pris: inkl. forplejning: 800 kr. for medlemmer af Selskabet og 1000 kr. for ikke-medlemmer.

  Deltagere: psykologer og læger

  Tilmelding: Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive kursets titel, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen. Beløbet indsættes på vores konto i lån og spar 04004012612244 med angivelse af kursets titel. Såfremt dit arbejdssted skal betale og det skal ske via EAN, så skal du også skrive arbejdssted og deres EAN nummer, så sender vi en regning direkte.

  Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: spp@dp-decentral.dk med

  angivelse af medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn og adresse, samt ved indbetaling af kr. 100 på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket ”Indmelding” og eget navn.

  Hvis du ønsker mail direkte fra selskabet med for. eks. Nyhedsbreve og kursusannoncer skal du give dp besked om at de må maile fra os. Det gør du på DPs hjemmeside under min side.

  Deadline for tilmelding til kurset er d. 6.12.22

  Kurset forventes godkendt af DP og kursusbevis udstedes.

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand:
Birgitte Bechgaard
Chefpsykolog
Psykiatrisk center Glostrup
E-mail: birgitte.bechgaard@gmail.com

Næstformand:
Dione Nogueira
Supervisor og faglig koordinator i IBBIS Projekt
Cand.psych.aut., Ph.d., Specialist i psykoterapi
Tlf. 29 42 55 18
E-mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

Sekretær:
Lars Andersen
Psykiatrisk Center Nordsjælland, afd. Hillerød
Repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn.
Tlf. 35 83 83 56
E-mail: LHAnd48@gmail.com

Kasserer:
Susanne Bærentzen
Privat Praksis
Tlf. 51 60 18 38
E-mail: frusus@mail.tele.dk

Charlotte Nørgaard Jensen
Psykiatrisk Center København
E-mail: ch.noergaard@gmail.com

Sofie Wagner
sofie.wagner@regionh.dk

Kristoffer Jul Paaske
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:
Synnøva Samuelsen
privat praktiserende
Tlf. 46 37 41 92
E-mail: sy.samuelsen@ofir.dk

Du kan kontakte styrelsen på  spp@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet

Ønsker du at melde dig ind i selskabet, skal du bare indbetale kr. 100,00 til vores konto i Lån & Spar Bank: 0400 4012612244.

Husk at angive navn, adresse og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening.

Samtidig skal du sende en mail til spp@dp-decentral.dk, så du kan komme på vores malingliste.