Selskab for Psykologisk Psykiatri

Velkommen til Selskab for Psykologisk Psykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Arrangementer i selskabet

 • Hermed indkaldes til Generalforsamling mandag den 19. september 2022 kl. 17.00.

  Den afholdes i Psykologforeningen Stockholmsgade 27 2100 København Ø

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om selskabets virksomhed i 2021.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2021 til godkendelse.
  5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for 2022.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastlæggelse af kontingent.

  8.Valg af bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  På valg er Susanne Bærentzen, Dione Nogueira, Lars H. Andersen

  Charlotte Nørgaard, som alle modtager genvalg. Suppleant Synnøva

  Samuelsen modtager ikke genvalg.

  1. Beretning om fagnævnets virksomhed det forløbne år.
  2. Indstilling af medlemmer til fagnævn.
  3. Eventuelt.

  Såfremt du ønsker forplejning, sandwich og vand m/u brus bedes du tilmelde dig senest den 5. september 2022.

  Det gør du ved at sende en mail til: spp@dp-decentral.dk.

   

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand:
Birgitte Bechgaard
Chefpsykolog
Psykiatrisk center Glostrup
E-mail: birgitte.bechgaard@gmail.com

Næstformand:
Dione Nogueira
Supervisor og faglig koordinator i IBBIS Projekt
Cand.psych.aut., Ph.d., Specialist i psykoterapi
Tlf. 29 42 55 18
E-mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

Sekretær:
Lars Andersen
Psykiatrisk Center Nordsjælland, afd. Hillerød
Repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn.
Tlf. 35 83 83 56
E-mail: LHAnd48@gmail.com

Kasserer:
Susanne Bærentzen
Privat Praksis
Tlf. 51 60 18 38
E-mail: frusus@mail.tele.dk

Charlotte Nørgaard Jensen
Psykiatrisk Center København
E-mail: ch.noergaard@gmail.com

Sofie Wagner
sofie.wagner@regionh.dk

Kristoffer Jul Paaske
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:
Synnøva Samuelsen
privat praktiserende
Tlf. 46 37 41 92
E-mail: sy.samuelsen@ofir.dk

Du kan kontakte styrelsen på  spp@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet

Ønsker du at melde dig ind i selskabet, skal du bare indbetale kr. 100,00 til vores konto i Lån & Spar Bank: 0400 4012612244.

Husk at angive navn, adresse og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening.

Samtidig skal du sende en mail til spp@dp-decentral.dk, så du kan komme på vores malingliste.