Selskab for Psykologisk Psykiatri

Velkommen til Selskab for Psykologisk Psykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Arrangementer i selskabet

 • Hermed indkaldes til Generalforsamling mandag 24. april 2023 kl. 18.00.

  Den afholdes i Psykologforeningen Stockholmsgade 27 2100 København Ø.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om selskabets virksomhed i 2022.
  4. Forelæggelse af det i DP reviderede og godkendte regnskab for 2022     til orientering.
  5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for 2023.
  6. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringer.
  7. Fastlæggelse af kontingent.

  8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  På valg er: Birgitte Bechgaard, Kristoffer Jul Påske, Sofie Wagner og suppleant Josephine B. Lange, som alle modtager genvalg.

  1. Beretning om fagnævnets virksomhed det forløbne år.
  2. Indstilling af medlemmer til fagnævn.
  3. Eventuelt.

  Såfremt du ønsker forplejning, sandwich og vand m/u brus bedes du tilmelde dig senest den 12. April 2023.

  Det gør du ved at sende en mail til: spp@dp-decentral.dk

  Mange hilsner

  Bestyrelsen i Selskab for Psykologisk Psykiatri.

 • ICD-11 medfører en grundlæggende ny måde at forstå, diagnosticere og klassificere personlighedsforstyrrelse på. I kontrast til de velkendte kategorier af personlighedsforstyrrelse, fokuserer ICD-11 på hvad, det generelt vil sige at være en person, hvad det vil sige at have en personlighedsforstyrrelse og hvilken sværhedsgrad der er tale om. Hertil giver ICD-11 også mulighed for specifikation af fem overordnede personlighedstræk, som kaster lys over forstyrrelsens individuelle udtryk eller stil. Der forventes således at være et særlig behov for en omskoling blandt psykologer og andre professionelle, ikke blot hvad angår forståelse og diagnostik jf. ICD-11 – men også hvad angår assessment i klinisk praksis.

  Formålet: med dette kursus er, at kursisten får kendskab til rationalet i den nye ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelse og konkrete redskaber til at udføre assessment med. Der vil navnlig være fokus på Personality Disorder Severity – ICD-11 (PDS-ICD-11) skalaen i både en patientrapportering udgave samt en kliniker-rating udgave. Herudover vil der også tages fat på hvordan individuelle ICD-11 personlighedstræk og facetter kan måles og beskrives.

  Underviser: Bo Bach, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykopatologi, faglig leder ved Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisygehuset Slagelse. Bo Bach har i en årrække beskæftiget sig både klinisk og forskningsmæssigt med nyere modeller til vurdering af personlighedsdysfunktion, inklusiv den alternative model for personlighedsforstyrrelser i DSM-5 Sektion III og senest ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelse. Han har bl.a. fungeret som fagkonsulent for WHO arbejdsgruppe for personlighedsforstyrrelser og været med til at forberede ICD-11 field trials.

  Tidspunkt: Den 8. maj 2023 fra kl. 10.00 til 16.30
  Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
  Pris: inkl. forplejning: 800 kr. for medlemmer af Selskabet og 1000 kr. for ikke-medlemmer.

  Deltagere: Kurset henvender sig til psykologer og andre professionelle, der arbejder med diagnostik eller arbejder med klienter med personlighedsforstyrrelse.
  Tilmelding: Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive kursets titel, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen. Beløbet indsættes på vores konto i lån og spar 04004012612244 med angivelse af kursets titel.

  Deadline for tilmelding til kurset er den 28. april 2023

  Kurset forventes godkendt af DP under 13.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi med 6 timer. For de øvrige specialistuddannelser søges kurset godkendt ift. retningslinjerne for fleksibelt valg med 6 timer. Der udstedes kursusbevis.

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand:
Birgitte Bechgaard
Chefpsykolog
Psykiatrisk center Glostrup
E-mail: birgitte.bechgaard@gmail.com

Næstformand:
Dione Nogueira
Supervisor og faglig koordinator i IBBIS Projekt
Cand.psych.aut., Ph.d., Specialist i psykoterapi
Tlf. 29 42 55 18
E-mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

Sekretær:
Lars Andersen
Psykiatrisk Center Nordsjælland, afd. Hillerød
Repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn.
Tlf. 35 83 83 56
E-mail: LHAnd48@gmail.com

Kasserer:
Susanne Bærentzen
Privat Praksis
Tlf. 51 60 18 38
E-mail: frusus@mail.tele.dk

Charlotte Nørgaard Jensen
Psykiatrisk Center København
E-mail: ch.noergaard@gmail.com

Sofie Wagner
sofie.wagner@regionh.dk

Kristoffer Jul Paaske
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:
Synnøva Samuelsen
privat praktiserende
Tlf. 46 37 41 92
E-mail: sy.samuelsen@ofir.dk

Du kan kontakte styrelsen på  spp@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet

Ønsker du at melde dig ind i selskabet, skal du bare indbetale kr. 100,00 til vores konto i Lån & Spar Bank: 0400 4012612244.

Husk at angive navn, adresse og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening.

Samtidig skal du sende en mail til spp@dp-decentral.dk, så du kan komme på vores malingliste.