SPBU – Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

Velkommen til SPBU's side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge udgøres af psykologer som arbejder med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og utilpasset adfærd hos børn og unge, samt med deres familie og netværk. Psykologer der arbejder inden for andre områder kan også opnå medlemskab.

Selskabets formål er

 • at samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling med hensyn til psykopatologi hos børn og unge
 • at fremme en dynamisk, udviklingsorienteret og kontekstuel forståelse af psykopatologi hos børn og unge
 • at fremme udvikling af validerede psykologiske undersøgelsesmetoder, standardiserede diagnosticeringsmetoder og virksomme psykoterapeutiske metoder
 • at bidrage til planlægning, udvikling og evaluering af bredere interventioner/behandlingsprogrammer
 • at fremme forskning og metodeudvikling
 • at udbrede forståelse for børn og unge med psykiske forstyrrelser og rådgive og informere samt opsamle og udvikle viden og erfaring på området
 • at være støttende for mellemmernes faglige udvikling (netværk for supervision/vejledning, fremme efter- og videreuddannelsesmuligheder, bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser m.v.)
 • at fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer, andre selskabers medlemmer og Dansk Psykolog Forening og repræsenterer foreningen i eksterne organer og bidrage til at repræsentere faglig viden i offentligheden samt være sagsbehandlende i sager, som henlægges til selskabet.

Historik

Der var stiftende generalforsamling for Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) i forbindelse med årsmødet for psykologer ansat i børne- og ungdomspsykiatrien 22. maj 2006 i Næstved. Selskabets vedtægter blev vedtaget, og der blev valgt en styrelse. Ved den stiftende generalforsamling var der samlet ca. 85 tilkendegivelser om medlemskab.

Baggrunden for initiativet i 2006 til et nyt selskab for psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien var et behov for faglig specialisering på området. Børne- og ungdomspsykiatrien var på det tidspunkt et arbejdsfelt i kraftig udvikling med en næsten fordobling af stillinger på få år, så der var behov for faglig udvikling og videreuddannelse.

Som fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening fik psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien bedre mulighed for at styrke egne videreuddannelsesmuligheder, specialisering og professionelle profilering.

Selskabets faglige område er alle aspekter af psykopatologi hos børn og unge.

Aktuelle arrangementer i selskabet

 • 7.-8. September 2023 i Århus og 7-8. November 2023 i Glostrup
  To-dages workshop med David Trickey

  Kurset i Århus er afholdt med 20 deltagere
  Kurset i København er fuldt booket

  Børn og unge udsættes også for traumer ligesom voksne. I vores fag skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser, PTSD og andre typer af psykopatologi og vide, hvilken behandling der bør tilbydes. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge og give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles. Kursets hovedfokus er behandling, men det vil blive indledt med en kort introduktion til emnet.

  David Trickey er klinisk psykolog med mere end 20 års specialisering i at arbejde med traumatiserede børn, unge og deres familier. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer – det kliniske arbejde med traumatiserede unge, undervisning og supervision af andre fagfolk, vejleder doktorafhandlinger, publicerer forskningslitteratur og påvirker organisatoriske strukturer.

  Han var med i udvalget, der stod for revisionen af NICE Guidelines for PTSD i 2018. Ved siden af sit kliniske arbejder er han meddirektør for UK Trauma Council.

  Form på workshoppen:
  På kurset vil deltagerne lære om traumer og PTSD hos børn og unge. Fokus vil være på anvendelsen af traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn og unge, der har oplevet traumer. Formen vil være en kombination af foredrag, der giver en oversigt over den nuværende viden og fokus på udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og samarbejdsdiskussioner.

  Kurset afholdes på engelsk.

  Praktisk information

  Tid og sted:
  Torsdag og fredag den 7.-8. september 2023 i Århus. Begge dage 8.30-16. Adresse: Dansk Psykologforening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus.

  Tirsdag og onsdag den 7.-8. november 2023 i Glostrup. Begge dage 8.30-16
  Adresse: Blå Stue, opgang 7,1., Valdemar Hansens vej 1, Glostrup (somatisk hospital)

  Deltagere: Den primære målgruppe er kliniske psykologer, der arbejder med børn og unge med traumer. Andre fagfolk på området er også velkomne, men højst 25% af deltagerne kan være ikke-akademikere. Der er plads til max 35 deltagere. Kurset gennemføres ved 24 deltagere eller flere.

  Pris: kr. 2.200, – for medlemmer af SPBU, kr. 3.300, – for ikke-medlemmer.

  Medlemmer af Dansk Psykologforening kan ansøge om medlemskab af SPBU på spbu@dp-decentral.dk (pris kr. 100,- årligt).

  Tilmelding: Send en e-mail til spbu@dp-decentral.dk med navn, faggruppe, CPR/medlemsnummer, arbejdsplads og adresse.
  Sidste tilmeldingsfrist:
  Århus: 10. august 2023
  København: 10. oktober 2023.

  Læs mere her: Workshop i København / Workshop i Århus

Medlemmer i selskabets styrelse


Formand
Anne Randers

Næstformand
Gitte Andersen

Kasserer
Nina-Louise Holst Oxholm

Styrelsesmedlem
Ditte Lammers Vernal

Styrelsesmedlem
Mette Raun Hansen

Styrelsesmedlem
Signe Damgaard

Kontakt styrelsen på: spbu@dp-decentral.dk

Indmeldelse i et selskab/netværk

Du indmelder dig igennem Mit DP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.