Ny undersøgelse afslører alarmerende mangel på psykologbehandling i psykiatrien

Publiceret 21.05.2024 Pressemeddelelse

Manglende ressourcer står ofte i vejen for, at psykologer i psykiatrien kan tilbyde patienter relevant psykologbehandling. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening, som nu opfordrer politikerne til at give patienter i psykiatrien ret til psykologbehandling.

Psykologbehandling er langt fra en selvfølge i psykiatrien. Det viser en ny undersøgelse blandt psykologer ansat i psykiatrien, som Dansk Psykolog Forening har gennemført.

I undersøgelsen svarer 53 % af psykiatripsykologerne, at de ofte eller altid er nødt til at afvise patienters ønske om psykologsamtaler, selvom de vurderer det som en relevant del af behandlingen. Endvidere rapporterer 66 % af psykologerne, at de inden for den seneste måned har oplevet manglende ressourcer til at tilbyde nødvendige behandlingstilbud som fx psykologbehandling, tværfaglig behandling og psykoedukation – dvs. fx psykoterapi, undervisning om ens lidelse og redskaber til at leve med den.

Resultaterne bekymrer forperson for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden:

”Det er meget alarmerende, at mangel på ressourcer og kollegaer i så høj grad forhindrer psykologerne i psykiatrien i at bruge deres fulde faglighed til gavn for patienterne. Psykologbehandling er en afgørende del af den behandling, patienter og pårørende bør møde i psykiatrien, for den er med til at sikre de bedste muligheder for, at patienterne kan blive raske og leve meningsfulde liv med så få symptomer som muligt. Resultaterne af undersøgelsen viser et tydeligt behov for politisk handling, der kan sikre helhedsorienteret og tværfaglig behandling,” siger hun.

Patienter skal have ret til psykologbehandling

Udfordringen får nu Dansk Psykolog Forening til at foreslå, at patienter i psykiatrien skal have ret til at blive tilbudt psykologbehandling.

”Når man søger behandling for psykisk lidelse, skal man simpelthen kunne forvente, at behandlingen går hele vejen rundt om den psykiske lidelse og de udfordringer, der ofte følger med. Derfor foreslår vi, at patienter i psykiatrien får ret til psykologbehandling, når det er fagligt relevant. Det er oplagt, at politikerne tænker retten ind i det arbejde med at løfte psykiatrien, som de allerede har taget hul på i 10-årsplanen. De skal samtidig sørge for at følge retten op med initiativer og finansiering, der kan sikre, at den kan overholdes i praksis”, siger Dea Seidenfaden.

Hun peger bl.a. på behovet for at ansætte flere psykologer og give bedre mulighed for, at de kan opkvalificere deres kompetencer og uddanne sig til fx specialpsykologer i psykiatrien. Ligesom man bør styrke rekrutteringen i yderområderne, hvor der kan være behov for særlige ordninger, som sikrer attraktive arbejdsvilkår.

”Der er i dag ansat ca. 1.300 psykologer i psykiatrien, som løser opgaver med udredning, behandling, behandlingsplanlægning og koordinering, psykoedukation osv. De laver rigtig meget, men de kan ikke følge med det stigende antal patienter, og det rammer behandlingen. Jeg ved, at psykologer kan og gerne vil bidrage meget mere med deres faglighed, men de har brug for flere kollegaer,” siger Dea Seidenfaden.

Ved pressehenvendelser kontakt: Anne Randby Toft, pressechef, tlf. 24200430 eller art@dp.dk

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført i november-december 2023 ved spørgeskema, der er sendt til medlemmer af Dansk Psykolog Forening med ansættelse i psykiatrien.
  • 484 psykologer har svaret anonymt på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 34 %.
  • 69 % af undersøgelsens respondenter arbejder i voksenpsykiatrien, 26 % i børne- og ungdomspsykiatrien og 6 % med forskning og andet.
  • Se hele undersøgelsen