Mød Dansk Psykolog Forenings nye bestyrelse, Komité for Etik og kritiske revisorer

Publiceret 12.06.2024 Af nyhedsredaktionen

Urafstemningen til Dansk Psykolog Forenings personvalg er slut, og de nye medlemmer af foreningens bestyrelse og Komité for Etik samt kritiske revisorer er fundet. Se, hvem der blev valgt ind her.
Den nye bestyrelse i Dansk Psykolog Forening.

Knap 20 procent af medlemmerne valgte at stemme til Dansk Psykolog Forenings personvalg til bestyrelsen, Komité for Etik og kritiske revisorer, og det står nu klart, hvem af de opstillede kandidater, der skal tegne Dansk Psykolog Forening frem til næste generalforsamling i 2027.

Allerede inden personvalget, der løb fra 27. maj til 10 juni, blev Dea Seidenfaden valgt som forperson for Dansk Psykolog Forening ved fredsvalg, ligesom Johanne Bratbo blev valgt som forperson for Komité for Etik ved fredsvalg.

De to forpersoner får nu selskab af både friske og erfarne kræfter. Det gælder nye og erfarne kræfter til bestyrelsen, der som foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlinger skal forvalte de beslutninger, der blev truffet på årets generalforsamling d. 25-26 maj. Og det gælder nye medlemmer til foreningens arbejde i Komité for Etik. Herudover har foreningen fået nye kritiske revisorer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forpersonen, 8 medlemmer og 2 studentermedlemmer. Desuden er der 2 suppleanter.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er:

 • Rose Marie Mollerup
 • Amanda Kusk Jessen
 • Mathias Ibenforth
 • Joël Cyril Boukris
 • Trine Torp
 • Caroline Skov Vestbjerg
 • Mette Bentzen
 • Thea Friborg Skjellerup
 • Arne Grønborg Johansen (1. suppleant)
 • Matilde Myrtue Hegnsgaard (2. suppleant)

I bestyrelsen sidder også to studenterrepræsentanter:

 • Indiana Haraldsdatter Minde
 • Frederik Olesen Fast

Komité for Etik

Komiteen består af forpersonen, 4 repræsentanter og 2 suppleanter. Der er valgt 2 nye medlemmer og 2 nye suppleanter. Hele komitéen består af:

 • Johanne Bratbo (forperson)
 • Søren Willert
 • Monika Jokumsen
 • Charlotte Boel
 • Line Nørgaard Rasbak
 • Katla Sigurdardottir (suppleant)
 • Dione Nogueira (suppleant)

Kritiske revisorer

Dansk Psykolog Forenings årsregnskab revideres af to kritiske revisorer. De valgte kritiske revisorer er :

 • Yun Ladegaard
 • Mugge Pinner
 • Lisa Ruotsalainen Lønkjær (suppleant)
 • Birthe Rusike (suppleant)

Mød den politiske organisation

Dansk Psykolog forening er en aktiv medlemsorganisation, hvor bestyrelse, forperson, næstforperson og forretningsudvalget varetager den strategiske, politiske ledelse.
Se organisering