OK24: Se din lønstigning som offentligt ansat psykolog

Publiceret 17.04.2024 Af nyhedsredaktionen

Overenskomstresultatet for 2024 er stemt hjem, og det betyder blandt andet, at alle offentligt ansatte psykologer stiger i løn i april måned 2024. En række andre forbedringer bliver implementeret løbende.

Lønstigninger 1. april 2024

Lønstigningerne kommer til udbetaling i regioner, kommuner og i staten med maj-lønnen. Du får altså din lønstigning med tilbagevirkende kraft i maj, hvor også lønstigningen for april er med.

Hvor meget er lønstigningen?

 • I kommunerne: Lønstigningen pr. 1. april er på 4 procent.
 • I regionerne: Lønstigningen pr. 1. april er på 4 procent.
 • I staten: Lønstigningen pr. 1. april på 5,89 procent.

Beregn din nye løn

Du kan se alle de nye procenter og løntal og downloade skema til at beregne din løn som offentligt ansat psykolog.

Skab dit overblik med Løn, takster og honorar

OK24 rummer mere end lønstigninger

På alle tre offentlige områder, er der også indgået aftale om specielle psykolog-tillæg. Få svar på, hvad der gælder for dig.

  • Staten: 5,89 pct. (pr. 1.4.2024) og 1,71 pct. (pr. 1.4.2025)
   • Lønstigningen pr. 1. april 2024 sker med majlønnen.
  • Regioner: 5,76 pct. (4 pct. pr. 1.4.2024 og 1,76 pct. pr. 1.10.2024) og 0,57 pct. (1.10.2025)
   • Lønstigningen pr. 1. april 2024 sker med majlønnen.
  • Kommuner: 5,74 pct. (4 pct. pr. 1.4.2024 og 1,74 pct. pr. 1.10.2024) og 0,57 pct. (1.10.2025)
   • Lønstigningen pr. 1. april 2024 sker med majlønnen.
  • Stat/Regioner/Kommuner:
   • En ekstra forhandling pr. 1. november 2025, hvor der mindst udmøntes 0,20 pct. i lønstigning. Der bliver samtidig kigget på en eventuel ubalance (såvel positiv som negativ) i forhold til den private lønudvikling.
  • Pr. 1. april 2025 får du et årligt funktionstillæg på kr. 19.500 i grundbeløb (31.03.2012), hvis du som statsansat psykologer udfører børnesagkyndige undersøgelser (BSU) ved Familieretshuset.
  • Det svarer til et årligt tillæg på kr. 23.947,31 i nutidskroner (01.04.2024), og et månedligt tillæg på kr. 1.995,61 i nutidskroner (01.04.2024).
 • Ja, hvis du er autoriseret psykolog eller arbejder ved Børne- og Ungepsykiatrien

  Autorisationstillæg (K-løn)

  • Med virkning pr. 1. april 2025 ydes et pensionsgivende autorisationstillæg på kr. 46.909 i grundbeløb (31.03.2018). Det svarer til et årligt tillæg på kr. 53.528,28 i nutidskroner (01.04.2024), og et månedligt tillæg på kr. 4.460,69 i nutidskroner (01.04.2024).
  • Tillægget ydes til psykologer, der er autoriserede.
  • Alle regionalt ansatte psykologer modtager et lokalt aftalt autorisationstillæg. Dette tillæg vil bortfalde og overgå til det centralt aftalte autorisationstillæg pr. 1. april 2025.

  Børne- og Ungepsykiatrien (F-løn)

  • Børne- og Ungepsykiatrien er udfordret af både en presset rekrutteringssituation og stigende behov for ydelser.
  • Med virkning pr. 1. april 2025 ydes et særligt pensionsgivende tillæg på kr. 9.000 årligt i grundbeløb (31.03.2018).
  • Det svarer til et årligt tillæg på kr. 10.269,98 i nutidskroner (01.04.2024), og et månedligt tillæg på kr. 855,83 i nutidskroner (01.04.2024).
  • Tillægget ydes til psykologer, afdelings- og overlæger samt ergo- og fysioterapeuter ansat ved Børne- og Ungepsykiatrien.
 • Tillægget forhøjes med virkning fra den 1. april 2025.

  • Tillægget forhøjes fra 17.800 kr. til 20.900 kr. (31.03.2000). Det svarer til et årligt tillæg på kr. 32.972,89 i nutidskroner (01.04.2024), og et månedligt tillæg på kr. 2.747,74 i nutidskroner (01.04.2024).
  • Alt i alt svarer forhøjelsen til kr. 408 pr. mdr. (01.04.2024)
  • Forhøjelsen betyder, at der ikke længere er løndifference mellem DP (cand.psych.) og DLF (cand.pæd.psych.)
 • er er kommet en teksttilføjelse til den nye overenskomst for offentligt ansatte psykologer, der venter på deres autorisation i Psykolognævnet. Det betyder ikke, at du har ret til at få et autorisationstillæg, mens du venter på at få godkendt din autorisation. Det betyder, at du har mulighed for at aftale det med din arbejdsgiver.

  Teksttilføjelsen lyder: Bestemmelsen i pkt. a) er ikke til hinder for, at de lokale parter kan indgå aftale om at yde autorisationstillægget, når den enkelte psykolog opfylder betingelserne for at opnå autorisation, har indsendt ansøgningen og modtaget kvittering for indsendelse af ansøgningen om opnåelse af autorisation til Psykolognævnet. Autorisationstillægget kan dermed ydes fra indsendelse af ansøgningen.

 • Nej, det er meget forskelligt, hvornår resultaterne implementeres. Flertallet af resultaterne træder dog i kraft pr. 1. april 2024 eller 1. april 2025. Se resultaterne af den enkelte overenskomst, hvornår hvad træder i kraft.

  • Staten: Forhøjelse til 18,07 pct. pr. 1. april 2025 (stigning med 0,97 pct.)
  • Regioner: Forhøjelse til 20,57 pct. pr. 1. april 2025 (stigning med 1,99 pct.)
  • Kommuner: Forhøjelse til 21 pct. pr. 1. april 2025 (stigning med 2,22 pct)

  Den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 pct., kan den enkelte psykolog fremover vælge at forsætte med at indbetale til pension, få udbetalt som løn eller overført til en opsparingskonto i den enkeltes pensionskasse.

  Opsparingskontoen kan du anvende til større fleksibilitet, fx til brug for en længere rejse, ekstra barsel eller lignende.

 • Nej, din arbejdsgiver udmønter automatisk tillægget i 2025.

 • Ja, du har præcis samme vilkår, som hvis du ikke var på barsel.