Kritiske revisorer

Dansk Psykolog Forenings årsregnskab revideres af 2 kritiske revisorer, som vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling. De kritiske revisorer vælges for 3 år ad gangen.

Til brug ved revisionen kan revisorerne afkræve samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktøren både skriftlige og mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv.

Udover de kritiske revisorer revideres foreningens årsregnskab også af en statsautorisret revisor.

Kritiske revisorer består af:

  • Yun Ladegaard
  • Mugge Pinner

Suppleanter

  • Lisa Ruotsalainen Lønkjær
  • Birthe Rusike