Ombudsmanden sætter gang i undersøgelse af ventetid på autorisation i Psykolognævnet

Publiceret 16.11.2023 Af nyhedsredaktionen

De lange sagsbehandlingstider på behandling af autorisation får nu Folketingets Ombudsmand til at undersøge Psykolognævnet. Det glæder forperson for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden, der kalder på akutmidler til at nedbringe ventetiderne

Mens politikerne kalder på arbejdskraft og sundhedsvæsnet mangler hænder, bliver psykologer bremset af urimelig lang ventetid på autorisation i Psykolognævnet. Det problem – og behovet for politisk handling på det – har Dansk Psykolog Forening kæmpet hårdt for at sætte fokus på i den seneste tid, og nu sætter også Folketingets Ombudsmand lup på problematikken.

Den uafhængige undersøgelsesmyndighed har iværksat en undersøgelse af Psykolognævnets sagsbehandlingstid af autorisationssager. Undersøgelsen kommer efter at flere psykologer har klaget til den uafhængige undersøgelsesmyndighed over ventetiderne på autorisation. Til grund for at gå ind i sagen lægger Ombudsmanden også artiklen ”Autorisation og ventetid: Psykolognævnet halser bagefter”, der har været bragt i P- Psykologernes fagmagasin.

Undersøgelsen glæder forperson for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden.

”Det er virkelig godt, at ventetiden på autorisation nu bliver genstand for Ombudsmandens skarpe blik, for det sender et klart signal til politikerne om, at det her er et alvorligt problem, der fortjener at blive taget dybt seriøst og handlet på!” siger hun.

Dansk Psykolog Forening har gentagende gange advaret om, at ventetiden på ca. 30 uger forhindrer psykologerne i at varetage en række stillinger og opgaver i regioner såvel som kommuner.

”I en tid med mistrivsel og en presset psykiatri er det rent ud sagt både uklogt og dybt urimeligt. Både over for de patienter, familier og pårørende, der har brug for hjælp, og over for de psykologer, der ofte står i stampe i deres arbejdsliv. Mit budskab til politikerne er klart: Sæt akutmidler af til at løse udfordringerne i Psykolognævnet nu, så psykologerne kan gøre mere gavn! Forhåbentligt kan Ombudsmandens undersøgelse bidrage til at sætte skub i Christiansborg!”, siger Dea Seidenfaden.