AC’s fælleskrav til overenskomstforhandlingerne OK24

Her får du et overblik over de krav, AC har med til forhandlingsbordet.

Krav til kommunerne

Sikkerhed om reallønnen i en usikker tid

  • Generelle, procentuelle lønstigninger, der sikrer størst mulig reallønsudvikling
  • Reguleringsordning, der sikrer, at de offentlige lønninger reelt stiger i samme takt som de private
  • Lokal løndannelse skal fungere efter hensigten
  • Forhøjelse af start- og sluttrin
  • Sikring af løn og vilkår for erhvervskandidatstuderende og kandidater som følge af Reform af Universitetsuddannelserne i Danmark (kandidatreform)
  • Opgørelse og anvendelse af provenuet fra manglende særydelser/kompensation ved afskaffelse af St. Bededag

En attraktiv og fremtidssikret offentlig sektor

  • Etablering af en opsparingskonto
  • Sikring af medarbejderinddragelse i grøn omstilling på kommunale arbejdspladser
  • Parternes roller, ansvar og rettigheder i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens (AI) på arbejdspladserne
  • Bedre vilkår og rammer for tillidsrepræsentanters arbejde
  • Udvidelse og tydeliggørelse af ledelsens forpligtelse til information og drøftelse i MED
  • Forbedring af jobtrygheden for borgerrådgivere samt medarbejdere med ansvar for GDPR og whistleblower-ordninger
  • AKUT-bidraget reguleres
  • Ny stillingskategori som chefkonsulent med personaleledelse i kommuner
  • Fornyelse og forbedring af aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune

Et bæredygtigt arbejdsliv og et sundt arbejdsmiljø

  • Det fleksible arbejdsliv
  • Kompensation og varsling for arbejde udenfor normal dagarbejdstid
  • Implementering af tidsregistrering samt opfølgning
  • Sikker og sund tilrettelæggelse af natarbejde
  • Lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø
  • Indsats om diversitet og inklusion af medarbejdere med særlige behov
  • Fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for AMR, TR og Leder
    Projekter vedr. psykisk arbejdsmiljø
  • Generel forhøjelse af pensionsbidragsprocenten og forøgelse af den andel af pensionsbidraget, der kan udbetales som løn, herunder udvidet valgmulighed for med-arbejdere som har nået pensionsudbetalingsalderen
  • Aktiv indsats overfor nyuddannede i kommunerne og yderligere fokus på nyuddannede akademikere
  • Forbedrede rammer for tidsbegrænsede ansatte
  • Revidering af barselsaftaler som opfølgning på ny barselslovgivning
  • Øget ret til fleksibilitet ved barns sygdom
  • Ret til at overføre omsorgsdage ved tilbagevenden fra barsel/forældreorlov til året efter
  • Et forbedret seniorarbejdsmarked

Kompetenceudvikling gennem hele karrieren

  • Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser, der giver ret til individuel kompetenceudvikling
  • Videreførelse af kompetencefonde på det kommunale område

Gymnasieområdet

  • Forbedrede og mere forpligtende regler vedr. arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid på undervisningsområdet (gymnasier)

Overenskomstens dækningsområde og varighed

  • Masteruddannelserne omfattes af AC-overenskomsterne
  • Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre omfattes af AC-fællesoverenskomsten
  • Overenskomstdækning i kommuner af HD’ere
  • Overenskomstdækning af pensionister

Øvrige krav

  • Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes i fuldt omfang
  • Ferieoptjening ved tjenestefrihed uden løn
  • Der indgås aftale om anvendelse af bonusmidler i den fælleskommunale gruppelivsforsikring
  • Forbehold for finansiering af aftalte projekter gennem ”Aftale om udviklingsaktiviteter”

Forbeholdskrav

  • Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af rammeaftaler mv.
  • Forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor modparten eller andre organisationer og/eller forhandlingsfællesskaber fremsætter krav, herunder på tjenestemandsområdet.
  • Forbedringer på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet
  • Forbedringer opnået på tjenestemandsområdet overføres til overenskomstområdet
  • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende voldgiftssager/ændringer på det offentlige arbejdsmarked, 3-partsforhandlinger og/eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden, herunder ved evt. ændringer i lovgivningen vedrørende pensionsfradrag eller lovgivning om tidsregistrering/arbejdstid
  • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af implementering af EU-direktiver og EU-rammeaftaler, herunder i forhold til korrekt implementering af Arbejdstidsdirektivet i forhandlingsperioden

Krav til regionerne

Sikkerhed om reallønnen i en usikker tid

  • Generelle, procentuelle lønstigninger, der sikrer størst mulig reallønsudvikling
  • Reguleringsordning, der sikrer, at de offentlige lønninger reelt stiger i samme takt som de private
  • Lokal løndannelse skal fungere efter hensigten
  • Forhøjelse af start- og sluttrin
  • Sikring af løn og vilkår for erhvervskandidatstuderende og kandidater som følge af Reform af Universitetsuddannelserne i Danmark (kandidatreform)
  • Tillæg til ph.d.-stipendiater i regionerne
  • Opgørelse og anvendelse af provenuet fra manglende særydelser/kompensation ved afskaffelse af St. Bededag

En attraktiv og fremtidssikret offentlig sektor

  • Etablering af en opsparingskonto
  • Sikring af medarbejderinddragelse i grøn omstilling på regionale arbejdspladser
  • Parternes roller, ansvar og rettigheder i forbindelse med anvendelse af
    kunstig intelligens (AI) på arbejdspladserne
  • Bedre vilkår og rammer for tillidsrepræsentanters arbejde
  • Udvidelse og tydeliggørelse af ledelsens forpligtelse til information og
    drøftelse i MED
  • Forbedring af jobtrygheden for borgerrådgivere samt medarbejdere
    med ansvar for GDPR og whistleblower-ordninger
  • AKUT-bidraget reguleres
  • Chefaftale for ikke-administrative chefer på det regionale område

Et bæredygtigt arbejdsliv og et sundt arbejdsmiljø

  • Det fleksible arbejdsliv
  • Kompensation og varsling for arbejde udenfor normal dagarbejdstid
  • Implementering af tidsregistrering samt opfølgning
  • Sikker og sund tilrettelæggelse af natarbejde
  • Lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø
  • Indsats om diversitet og inklusion af medarbejdere med særlige behov
  • Fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for AMR, TR og Leder
  • Projekter vedr. psykisk arbejdsmiljø
  • Generel forhøjelse af pensionsbidragsprocenten og forøgelse af den
    andel af pensionsbidraget, der kan udbetales som løn, herunder udvidet
    valgmulighed for medarbejdere som har nået pensionsudbetalingsalderen
  • Aktiv indsats overfor nyuddannede i regioner og yderligere fokus på
    nyuddannede
  • Forbedrede rammer for tidsbegrænsede ansatte
  • Revidering af barselsaftaler som opfølgning på ny barselslovgivning
  • Øget ret til fleksibilitet ved barns sygdom
  • Ret til at overføre omsorgsdage ved tilbagevenden fra barsel/forældreorlov til året efter
  • Et forbedret seniorarbejdsmarked

Kompetenceudvikling gennem hele karrieren

  • Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser, der giver ret til individuel
    kompetenceudvikling
  • Videreførelse af kompetencefonde på det regionale område

Overenskomstens dækningsområde og varighed

  • Masteruddannelserne omfattes af AC-overenskomsterne
  • Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre omfattes af ACfællesoverenskomsten
  • Overenskomstdækning i regioner af HD’ere
  • Overenskomstdækning af pensionister

Øvrige krav

  • Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes i fuldt omfang
  • Ferieoptjening ved tjenestefrihed uden løn
  • Der indgås aftale om anvendelse af bonusmidler i den fælleskommunale-
    og regionale gruppelivsforsikring
  • Forbehold for finansiering af aftalte projekter gennem ”Aftale om udviklingsaktiviteter”

Forbeholdskrav

  • Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af
    rammeaftaler mv.
  • Forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor modparten eller
    andre organisationer og/eller forhandlingsfællesskaber fremsætter krav,
    herunder på tjenestemandsområdet
  • Forbedringer på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet
  • Forbedringer opnået på tjenestemandsområdet overføres til overenskomstområdet
  • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende
    voldgiftssager/ændringer på det offentlige arbejdsmarked, 3-partsforhandlinger og/eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden,
    herunder ved evt. ændringer i lovgivningen vedrørende pensionsfradrag
    eller lovgivning om tidsregistrering/arbejdstid
  • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af implementering af EUdirektiver og EU-rammeaftaler, herunder i forhold til korrekt implementering
    af Arbejdstidsdirektivet i forhandlingsperioden