AC’s fælleskrav til overenskomstforhandlingerne OK24

Her får du et overblik over de krav, AC har med til forhandlingsbordet.

Krav til kommunerne

Sikkerhed om reallønnen i en usikker tid

 • Generelle, procentuelle lønstigninger, der sikrer størst mulig reallønsudvikling
 • Reguleringsordning, der sikrer, at de offentlige lønninger reelt stiger i samme takt som de private
 • Lokal løndannelse skal fungere efter hensigten
 • Forhøjelse af start- og sluttrin
 • Sikring af løn og vilkår for erhvervskandidatstuderende og kandidater som følge af Reform af Universitetsuddannelserne i Danmark (kandidatreform)
 • Opgørelse og anvendelse af provenuet fra manglende særydelser/kompensation ved afskaffelse af St. Bededag

En attraktiv og fremtidssikret offentlig sektor

 • Etablering af en opsparingskonto
 • Sikring af medarbejderinddragelse i grøn omstilling på kommunale arbejdspladser
 • Parternes roller, ansvar og rettigheder i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens (AI) på arbejdspladserne
 • Bedre vilkår og rammer for tillidsrepræsentanters arbejde
 • Udvidelse og tydeliggørelse af ledelsens forpligtelse til information og drøftelse i MED
 • Forbedring af jobtrygheden for borgerrådgivere samt medarbejdere med ansvar for GDPR og whistleblower-ordninger
 • AKUT-bidraget reguleres
 • Ny stillingskategori som chefkonsulent med personaleledelse i kommuner
 • Fornyelse og forbedring af aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune

Et bæredygtigt arbejdsliv og et sundt arbejdsmiljø

 • Det fleksible arbejdsliv
 • Kompensation og varsling for arbejde udenfor normal dagarbejdstid
 • Implementering af tidsregistrering samt opfølgning
 • Sikker og sund tilrettelæggelse af natarbejde
 • Lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø
 • Indsats om diversitet og inklusion af medarbejdere med særlige behov
 • Fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for AMR, TR og Leder
  Projekter vedr. psykisk arbejdsmiljø
 • Generel forhøjelse af pensionsbidragsprocenten og forøgelse af den andel af pensionsbidraget, der kan udbetales som løn, herunder udvidet valgmulighed for med-arbejdere som har nået pensionsudbetalingsalderen
 • Aktiv indsats overfor nyuddannede i kommunerne og yderligere fokus på nyuddannede akademikere
 • Forbedrede rammer for tidsbegrænsede ansatte
 • Revidering af barselsaftaler som opfølgning på ny barselslovgivning
 • Øget ret til fleksibilitet ved barns sygdom
 • Ret til at overføre omsorgsdage ved tilbagevenden fra barsel/forældreorlov til året efter
 • Et forbedret seniorarbejdsmarked

Kompetenceudvikling gennem hele karrieren

 • Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser, der giver ret til individuel kompetenceudvikling
 • Videreførelse af kompetencefonde på det kommunale område

Gymnasieområdet

 • Forbedrede og mere forpligtende regler vedr. arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid på undervisningsområdet (gymnasier)

Overenskomstens dækningsområde og varighed

 • Masteruddannelserne omfattes af AC-overenskomsterne
 • Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre omfattes af AC-fællesoverenskomsten
 • Overenskomstdækning i kommuner af HD’ere
 • Overenskomstdækning af pensionister

Øvrige krav

 • Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes i fuldt omfang
 • Ferieoptjening ved tjenestefrihed uden løn
 • Der indgås aftale om anvendelse af bonusmidler i den fælleskommunale gruppelivsforsikring
 • Forbehold for finansiering af aftalte projekter gennem ”Aftale om udviklingsaktiviteter”

Forbeholdskrav

 • Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af rammeaftaler mv.
 • Forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor modparten eller andre organisationer og/eller forhandlingsfællesskaber fremsætter krav, herunder på tjenestemandsområdet.
 • Forbedringer på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet
 • Forbedringer opnået på tjenestemandsområdet overføres til overenskomstområdet
 • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende voldgiftssager/ændringer på det offentlige arbejdsmarked, 3-partsforhandlinger og/eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden, herunder ved evt. ændringer i lovgivningen vedrørende pensionsfradrag eller lovgivning om tidsregistrering/arbejdstid
 • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af implementering af EU-direktiver og EU-rammeaftaler, herunder i forhold til korrekt implementering af Arbejdstidsdirektivet i forhandlingsperioden

Krav til regionerne

Sikkerhed om reallønnen i en usikker tid

 • Generelle, procentuelle lønstigninger, der sikrer størst mulig reallønsudvikling
 • Reguleringsordning, der sikrer, at de offentlige lønninger reelt stiger i samme takt som de private
 • Lokal løndannelse skal fungere efter hensigten
 • Forhøjelse af start- og sluttrin
 • Sikring af løn og vilkår for erhvervskandidatstuderende og kandidater som følge af Reform af Universitetsuddannelserne i Danmark (kandidatreform)
 • Tillæg til ph.d.-stipendiater i regionerne
 • Opgørelse og anvendelse af provenuet fra manglende særydelser/kompensation ved afskaffelse af St. Bededag

En attraktiv og fremtidssikret offentlig sektor

 • Etablering af en opsparingskonto
 • Sikring af medarbejderinddragelse i grøn omstilling på regionale arbejdspladser
 • Parternes roller, ansvar og rettigheder i forbindelse med anvendelse af
  kunstig intelligens (AI) på arbejdspladserne
 • Bedre vilkår og rammer for tillidsrepræsentanters arbejde
 • Udvidelse og tydeliggørelse af ledelsens forpligtelse til information og
  drøftelse i MED
 • Forbedring af jobtrygheden for borgerrådgivere samt medarbejdere
  med ansvar for GDPR og whistleblower-ordninger
 • AKUT-bidraget reguleres
 • Chefaftale for ikke-administrative chefer på det regionale område

Et bæredygtigt arbejdsliv og et sundt arbejdsmiljø

 • Det fleksible arbejdsliv
 • Kompensation og varsling for arbejde udenfor normal dagarbejdstid
 • Implementering af tidsregistrering samt opfølgning
 • Sikker og sund tilrettelæggelse af natarbejde
 • Lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø
 • Indsats om diversitet og inklusion af medarbejdere med særlige behov
 • Fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for AMR, TR og Leder
 • Projekter vedr. psykisk arbejdsmiljø
 • Generel forhøjelse af pensionsbidragsprocenten og forøgelse af den
  andel af pensionsbidraget, der kan udbetales som løn, herunder udvidet
  valgmulighed for medarbejdere som har nået pensionsudbetalingsalderen
 • Aktiv indsats overfor nyuddannede i regioner og yderligere fokus på
  nyuddannede
 • Forbedrede rammer for tidsbegrænsede ansatte
 • Revidering af barselsaftaler som opfølgning på ny barselslovgivning
 • Øget ret til fleksibilitet ved barns sygdom
 • Ret til at overføre omsorgsdage ved tilbagevenden fra barsel/forældreorlov til året efter
 • Et forbedret seniorarbejdsmarked

Kompetenceudvikling gennem hele karrieren

 • Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser, der giver ret til individuel
  kompetenceudvikling
 • Videreførelse af kompetencefonde på det regionale område

Overenskomstens dækningsområde og varighed

 • Masteruddannelserne omfattes af AC-overenskomsterne
 • Ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre omfattes af ACfællesoverenskomsten
 • Overenskomstdækning i regioner af HD’ere
 • Overenskomstdækning af pensionister

Øvrige krav

 • Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes i fuldt omfang
 • Ferieoptjening ved tjenestefrihed uden løn
 • Der indgås aftale om anvendelse af bonusmidler i den fælleskommunale-
  og regionale gruppelivsforsikring
 • Forbehold for finansiering af aftalte projekter gennem ”Aftale om udviklingsaktiviteter”

Forbeholdskrav

 • Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af
  rammeaftaler mv.
 • Forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor modparten eller
  andre organisationer og/eller forhandlingsfællesskaber fremsætter krav,
  herunder på tjenestemandsområdet
 • Forbedringer på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet
 • Forbedringer opnået på tjenestemandsområdet overføres til overenskomstområdet
 • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende
  voldgiftssager/ændringer på det offentlige arbejdsmarked, 3-partsforhandlinger og/eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden,
  herunder ved evt. ændringer i lovgivningen vedrørende pensionsfradrag
  eller lovgivning om tidsregistrering/arbejdstid
 • Forbehold for fremsættelse af krav som følge af implementering af EUdirektiver og EU-rammeaftaler, herunder i forhold til korrekt implementering
  af Arbejdstidsdirektivet i forhandlingsperioden