Dansk Psykolog Forenings specielle krav til OK24

Her får du et overblik over de krav, DP har med til forhandlingsbordet.

Dansk Psykolog Forenings krav til overenskomstforhandlingerne 2024 (OK24)

Krav til regionerne

 • Supervisortillæg til psykologer, der er uddannet (eller udøver supervision) supervisor
 • Specialisttillæg til psykologer, der har gennemført specialistuddannelsen
 • Autorisationstillæg til psykologer, der har opnået autorisation
 • Honorering af arbejde uden for normal arbejdstid og ved en vagtaftale.
 • Forhøjelse af PPR-tillægget
 • Forhøjelse af autorisationstillægget for psykologer, der er beskæftiget inden for skolevæsenet
 • Forhøjelse af honorar til psykologiske konsulenter, jf. aftale om honorering m.v. af psykologiske konsulenter mellem RLTN og DP.
 • Krav på løbende supervision i hele ansættelsesløbet.
 • Krav på supervision med henblik på opnåelse af autorisation.

Krav til kommunerne

 • Supervisortillæg til psykologer, der er uddannet (eller udøver supervision) supervisor
 • Specialisttillæg til psykologer, der har gennemført specialistuddannelsen
 • Autorisationstillæg til psykologer, der har opnået autorisation.
 • Forhøjelse af honorar til psykologiske konsulenter.
 • Krav på løbende supervision i hele ansættelsesforløbet.
 • Krav på supervision med henblik på opnåelse af autorisation
 • FKU-tillæg til psykologer, der udfører forældrekompetenceundersøgelser
 • Forhøjelse af PPR-tillægget.
 • PPR-tillæg udvides til at omfatte alle psykologer ansat i den kommunale sektor

Krav til staten

 • Supervisortillæg til psykologer, der er uddannet (eller udøver supervision) supervisor
 • Specialisttillæg til psykologer, der har gennemført specialistuddannelsen
 • Autorisationstillæg til psykologer, der har opnået autorisation
 • Forhøjelse af honorar til psykologiske konsulenter, jf. aftale om honorering af psykologiske konsulenter
 • Aftale om honorering af psykologiske konsulenter der udpeges til børnesagkyndige for de kommunale Børne- og Ungeudvalg
 • Krav på løbende supervision i hele ansættelsesløbet.
 • Krav på supervision med henblik på opnåelse af autorisation.
 • Tillæg til psykologer, der udfører Forældrekompetenceundersøgelser