Pæne lønstigninger til privatansatte psykologer

Publiceret 08.12.2022 Af nyhedsredaktionen

Den årlige lønundersøgelse af privatansattes psykologer viser, at lønnen i gennemsnit er steget 6,4 procent det seneste år.

Pæne lønstigninger i 2022

Den årlige lønundersøgelse viser, at lønnen er steget i gennemsnit 6,4% i forhold til sidste år for de medlemmer, der deltog i undersøgelsen i både 2021 og 2022. For de medlemmer, der har skiftet job i årets løb, har de gennemsnitlige lønstigninger faktisk været hele 8,3%.

Det er ganske pæne lønstigninger, der dog ikke fuldt ud svarer til inflationen, der har været helt oppe på 10% i perioden.

Højere nettoløn men lavere pension

Undersøgelsen viser også, at nyuddannede privatansatte psykologer har en samlet løn og pension, der nogenlunde svarer til lønningerne for nyuddannede psykologer i det offentlige.

I udgangspunktet er de privatansattes løn lidt højere end de offentligt ansattes, men det afhænger af, hvilke lokale løndele, de offentligt ansatte modtager som en del af lønnen. Der er dog væsentlige forskelle i lønsammensætningen, idet de privatansatte får en væsentligt mindre andel af den samlede løn indbetalt som pension.

Det gennemsnitlige pensionsbidrag for privatansatte udgør omkring 8,6%, hvor det for offentligt ansatte er ca. dobbelt så højt. For privatansatte gælder også, at frokostpausen ikke i altid indregnes i arbejdstiden.

Alder og anciennitet er afgørende for lønniveauet

Den gennemsnitlige løn for privatansatte psykologer inkl. pension udgjorde lidt over 46.000 kr. i september 2022, som er den måned, undersøgelsen måler på.

Lønnen er væsentligt stigende med anciennitet og alder, idet de yngste på 29 år eller yngre har en bruttoløn på blot 35.627 kr. pr. måned.

For psykologer over 45 år ligger bruttolønningerne i gennemsnit over 57.000 kr.

Husk at tælle personalegoder med i din samlede løn

Undersøgelsen viser også, at mange privatansatte psykologer har forskellige personalegoder og vilkår i deres ansættelsesforhold som f.eks. muligheder for selvvalgt hjemmearbejde, sundhedsordninger, løn under (dele af) barselsorloven, frokostordninger og ekstra feriedage.

Råd om lønforhandling

Download den seneste lønstatistik for privatansatte og bliv opdateret på, hvordan du kan få rådgivning om løn, forhandling og personalegoder.

Lønforhandling for privatansatte