Lønforhandling for privatansatte

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christian Petersen

Her får du råd om om lønforhandling, når du arbejder i den private sektor. Du får præsenteret fakta om løn og pension, og du kan bruge lønundersøgelsen til at tjekke lønniveauet blandt privatansatte psykologer.

Tjek din løn

Tjek lønniveauet blandt privatansatte psykologer i den årlige lønundersøgelse. Du kan se lønnen delt op på brancher, dimittendår, køn og alder.

Download lønundersøgelse 2023 (pdf)

Få rådgivning om din løn og lønforhandling.
Ring til os på tlf. 35 26 99 55

Hvis du skifter job eller det er dit første job

Kend lønniveauet for stillingen, så du kan spille realistisk ud.

Sådan forhandler du

Hvis du får mere ansvar eller flere opgaver

Tal med os, hvis du får nye eller flere arbejdsopgaver. Det kan gavne lønsamtalen.

Tal med os

Hvis du skal til lønforhandling

Lønforhandling foregår hele året. Få styr på, hvordan du forbereder dig til lønsamtalen.

Hent tjeklisten

Fakta om løn og pension

Din løn som privatansat er er som hovedregel bestemt efter individuel forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. På nogle arbejdspladser er det indgået overenskomster, hvor lønnen følger de offentlig aftale overenskomster. Din løn skal afspejle din anciennitet, kvalifikationer og konkrete arbejdsopgaver.

 • Din løn som privatansat psykolog fastsætter du som hovedregel med din arbejdsgiver. På nogle private arbejdspladser er det indgået overenskomst, hvilket giver Dansk Psykolog Forening forhandlingsadgang, så vi eller en lokal valgt tillidsrepræsentant kan forhandle for dig. Nettolønnen, dvs. ekskl. pension, kan sammensættes som en samlet løn eller via forskellige løndele, hvor du har en grundløn samt tillæg, der på forskellig vis afspejler kvalifikationer eller bestemte funktioner i din stilling.

  Lønnen for privatansatte psykologer udgør en samlet løn, som I forhandler, når du tiltræder. Lønnen varierer mere på det private arbejdsmarked for psykologer sammenlignet med den offentlige sektor, da de offentlige overenskomster sikrer en række faste grundlønninger og tillæg. Som privatansat ligger der typisk en større opgave hos dig i forhold til at sikre en god og rimelig løn, da du selv skal forhandle.

 • Modsat offentlig ansatte psykologer, bliver mange privatansatte psykologers løn ikke reguleret i forhold til samfundets almindelige pris- og lønudvikling, da der oftest ikke er overenskomst eller anden aftale om lønregulering på arbejdspladsen. Som følge deraf bliver lønnen over tid mindre værd pga. inflation.

  Reguleringerne kan ganske vist aftales lokalt mellem dig og din private arbejdsgiver og indgå i din ansættelseskontrakt, men typisk sker det, at privatansatte psykologers reallønsudvikling sikres igennem årlige lønforhandlinger. Sørg derfor for, at det indgår i din ansættelseskontrakt, at din løn forhandles minimum én gang årligt.

 • Din løn inkl. pension, omtales normalt som bruttoløn. Din pension aftaler du med din arbejdsgiver ligesom med din løn. I kontrakten skal der derfor stå, om lønnen indeholder pension og i givet fald om arbejdsgiveren skal betale en andel hertil ud over lønnen. Privatansatte psykologers pensionsandel varierer på tværs af det private arbejdsmarked.

  Et par gode tommelfingerregler er at huske din pension og sørge for at få lagt til side, ikke mindst i starten af din karriere, da de tidligere pensionsindbetalinger giver det største afkast, når du en dag trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. DP anbefaler, at du lægger mellem 15-20 pct. af til din pension pr. måned.

  Ved din lønforhandling er det vigtigt at finde ud af, hvor meget virksomheden betaler i pension, før du lægger dig fast på en løn, idet du i dit lønkrav bør tage højde for en evt. lavere pension fra din arbejdsgivers side og forhandle en løn, der er høj nok til, at du kan kompensere ved at oprette en privat pensionsopsparing. Vær også opmærksom på, om dit eget pensionsbidrag tages fra din nettoløn eller om det kommer oveni.