Lønforhandling når du får nyt job i det private

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christian Petersen

Når du skal forhandle din løn i et nyt job eller til dit første job, bør du altid forberede dig, så du er parat til at forhandle de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Din forberedelse handler om at kende lønniveauet for den stilling, du skal til jobsamtale på og gøre dig klart, om du går efter ren løn eller om andre personalegoder også har betydning for dig.

Undersøg lønniveauet for stillingen

I din forberedelse bør du kende lønniveauet for din kommende stilling. Her kan du bruge lønstatistikken og/eller tale med os om lønniveauet for den stilling, du er interesseret i.

Forbered dig på, at du under jobsamtalen kan blive spurgt ind til dine ønsker om løn. Dine chancer forbedres, hvis du i forvejen har forberedt dig på lønniveauet og har gjort dig tanker om dine ønsker. På den måde kommer du ikke til at melde for lavt ud, som forhindrer et godt resultat, hvis du bliver tilbudt stillingen og den egentlig lønforhandling starter.

Tak ja med forbehold

Bliver du tilbudt stillingen, fx ved at din arbejdsgiver ringer og foreslår en løn, så er det en god idé at takke ja med det forbehold, at du gerne vil have et udkast til ansættelseskontrakt. Din ansættelseskontrakt hjælper vi dig gerne med at gennemgå – både i forhold til det ansættelsesretlige indhold, men også i forhold til løn, pension og øvrige vilkår.

Er du nyuddannet og ønsker at blive autoriseret er det en god idé at have en aftale med din arbejdsgiver om supervision. Du kan i forbindelse med din jobsamtale eller i den efterfølgende kontraktforhandling forsøge at få dette som en del af dine ansættelsesvilkår.

DP anbefaler en startløn for nyuddannede psykologer inkl. pension på minimum: 35.200 kr. pr. måned. Der er tale om en anbefalet mindsteløn.

Del dit mål ind i tre niveauer

Forud for selve forhandlingen er det en god idé at være afklaret med, hvad du vil opnå ved en lønforhandling. Del dit mål ind i tre niveauer: Det bedste resultat, det resultat, der burde kunne lade gøre og din smertegrænse.

Du kan forhandle andet end løn

Udover lønnen er der mange ting at overveje, som ferie, pension, barselsvilkår, klausuler mm. Hvis arbejdsgiveren fx angiver, at der i lønnen er taget stilling til, at der vil være overarbejde, eller der ikke er løn under barsel eller 6. ferieuge, bør det afspejles af en højere løn.

Ofte er forhold som arbejdstid, barsel, ferie mm. beskrevet nærmere i arbejdspladsens personalehåndbog. Bed om at få den udleveret eller spørg til forholdene før du indgår aftalen og skriver under.

Få et ansættelsestjek, når du skal ansættes i det private erhvervsliv

Vi gennemgår din private ansættelseskontrakt og giver dig feedback på indholdet. Send den til os, så kan vi rådgive dig bedst muligt. Der gælder andre regler på det offentlige område, hvis du skal ansættes i en kommune, region eller staten. Se lønforhandling i det offentlige  Stillingsbetegnelse og tiltrædelsesdato

  Beskriv kompetencer, du finder særligt relevante for den nye stilling. Det gælder både faglige og personlige kvalifikationer, fx erfaring fra studietiden, tidligere jobs, tidligere uddannelser, kurser eller forhold, som arbejdsgiveren lagde særlig vægt på ved samtalen

  Vedhæft udkast til ansættelseskontrakt

  Vedhæft CV

  Vedhæft din seneste lønseddel (hvis muligt)

  NB: Dine filer må max fylde 5MB

  Kontaktformularerne er beskyttet af reCAPTCHA.
  Se Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår i den forbindelse.