Forbered dig til lønforhandlingen

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christian Petersen

Privatansatte psykologer forhandler typisk løn én gang om året. I modsætning til de offentlig ansatte psykologer, som fastsætter de offentlige årlige lønforhandlinger, er privatansatte krav på lønforhandling typisk defineret i deres ansættelseskontrakt eller i en intern personalehåndbog.
  • Forberedelserne til en lønforhandling begynder ikke først i dagene inden forhandlingen, men derimod året rundt. Det er dit daglige arbejde, du og din leder skal vurdere dine ønsker ud fra. Sørg for at være synlig for din ledelse. Del interessant viden med ledelsen, og vis de resultater, som du mener, kan have betydning for din lønforhandling.
  • I din forberedelse bør du kende lønniveauet for din stilling. Her kan du bruge relevant lønstatistik eller tale med os om lønniveauet for den branche din virksomhed/arbejdsplads arbejder i.
  • I årlige lønforhandler kan man groft sagt skelne mellem en bagudrettet og en fremadrettet argumentation.
  • De bagudrettede argumenter kan rettes mod de resultater og den succesfulde opgaveløsning, du har varetaget. Derudover kan du have fået ny viden eller erfaring, som gør din opgaveløsning (endnu) mere værdiskabende for din arbejdsplads, patienter, samarbejdspartnere mm. De fremadrettede argumenter handler om at byde ind på nye arbejdsopgaver og muligheder. Disse argumenter er mere orienteret mod fastholdelse og den værdi og de resultater, du skaber på sigt.
  • Alternativer til lønløft kan f.eks. være uddannelse, engangsvederlag, supervision, timetal, arbejdsredskaber, tilrettelæggelse af arbejdstiden, herunder evt. hjemmearbejdsdage. Tænk gerne kreativt og samtidig realistisk. Men det behøver ikke være et alternativ – det kan også være et supplement til højere løn, så spil ikke sådanne forslag ud for tidligt.
  • Nogle gange sker det, at du ikke får, hvad du ønsker. Her er det centralt at bevare den gode tone og huske, at lønudvikling er en løbende proces. Der kommer en forhandling til. Du kan derfor med fordel have fokus på nye arbejdsopgaver, større arbejdsmængde, projektarbejde, fleksibilitet, ny viden fra kurser og uddannelse, større ansvar, tværfagligt samarbejde samt ændrede arbejdsvilkår til din næste forhandling.