Aftale om vagtordning for specialpsykologer

Publiceret 26.10.2022 Af Kim Rønsholt

Specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (SPU’er) kan indgå i vagtordninger i Psykiatrien i Region Syddanmark. Her kan du se, hvad vagtordningen indebærer, få overblik over dine løntillæg, når du er på vagt, og hvordan du kan indgå i ordningen. Når du er på vagt, gælder bestemmelser om hviletid, og du skal orienteres om arbejdstiden i så god tid som muligt.

Vagtordningen gælder særligt for Psykiatrien i Region Syddanmark

DP har indgået aftale med Psykiatrien i Region Syddanmark om at etablere en vagtordning for specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (SPU’er), som kan indgå i vagter i afdelingerne i psykiatrisygehuset.

Den nye faglige rolle betyder, at specialpsykologerne og SPU’erne kommer tættere på akut-arbejdet og indgår i vagtarbejde på linje med blandt andre lægerne og altid i vagtarbejde sammen med en læge.

Ordningen er frivillig for allerede ansatte

Afdelingsledelsen indgår en frivillig aftale med den enkelte SPU og specialpsykolog om at deltage i vagtordningen, medmindre det står i stillingsopslaget, at vedkommende skal deltage i vagter.

Arbejdet skal tage hensyn til bestemmelserne om hviletid

Aftalen indgår i normtiden, og psykologen skal være til stede på afdelingen under hele vagten. I kan aftale at fortsætte i en vagt efter en normaltjeneste, så psykologen samlet set arbejder i op til 16 timer. I sådanne tilfælde anbefaler parterne, at afdelingsledelsen giver en fridag dagen efter.

Afdelingsledelsen skal planlægge vagter med forskudt arbejdstid i så god tid som muligt og orientere psykologen mindst 4 uger i forvejen.

Løntillæg for vagtordningen

  • Specialpsykologer modtager et tillæg pr. vagt på 988,80 kr. (31.3.18-niveau.), hvis de i tilslutning til planlagt tjeneste indgår i en vagt af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel.
  • Ved ekstraordinært tilkald til en vagt på mindst 6 timer modtager specialpsykologer et tillæg på 1.867,39 kr. (31.3.18-niveau) pr. vagt ved tilkald med mindre end 72 timers varsel.
  • Indgår SPU’er i vagter, modtager de et funktionstillæg på 20.162 kr. (31.3.18-niveau) i årligt grundbeløb, mens specialpsykologer ydes et funktionstillæg på 30.000 kr. (31.3.18-niveau).

Det er forventningen, at psykologer vil have ca. 2 vagter om måneden.

Se aftalerne