Aftale om vagtordning for specialpsykologer

Sidst opdateret 18.07.2023 Af Kim Rønsholt

Specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (SPU’er) kan indgå i vagtordninger i Psykiatrien i Region Syddanmark og Region Sjælland. Her kan du se, hvad vagtordningerne indebærer, få overblik over dine løntillæg, når du er på vagt, og hvordan du kan indgå i ordningen. Når du er på vagt, gælder bestemmelser om hviletid, og du skal orienteres om arbejdstiden i så god tid som muligt.

DP har sammen med hhv. psykiatrien i Region Syddanmark og psykiatrien i Region Sjælland etableret en vagtordning for specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (SPU’er), som kan indgå i vagter i afdelingerne i psykiatrisygehusene.

Den faglige rolle betyder, at specialpsykologerne og SPU’erne kommer tættere på akut-arbejdet og indgår i vagtarbejde på linje med blandt andre lægerne og altid i vagtarbejde sammen med en læge.

Her du kan se de to aftaler.

 • Ordningen er frivillig for allerede ansatte
  Afdelingsledelsen indgår en frivillig aftale med den enkelte SPU og specialpsykolog om at deltage i vagtordningen, medmindre det står i stillingsopslaget, at vedkommende skal deltage i vagter.

  Arbejdet skal tage hensyn til bestemmelserne om hviletid
  Aftalen indgår i normtiden, og psykologen skal være til stede på afdelingen under hele vagten. I kan aftale at fortsætte i en vagt efter en normaltjeneste, så psykologen samlet set arbejder i op til 16 timer. I sådanne tilfælde anbefaler parterne, at afdelingsledelsen giver en fridag dagen efter.

  Afdelingsledelsen skal planlægge vagter med forskudt arbejdstid i så god tid som muligt og orientere psykologen mindst 4 uger i forvejen.

  Løntillæg for vagtordningen

  • Specialpsykologer modtager et tillæg pr. vagt på 988,80 kr. (31.3.18-niveau.), hvis de i tilslutning til planlagt tjeneste indgår i en vagt af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel.
  • Ved ekstraordinært tilkald til en vagt på mindst 6 timer modtager specialpsykologer et tillæg på 1.867,39 kr. (31.3.18-niveau) pr. vagt ved tilkald med mindre end 72 timers varsel.
  • Indgår SPU’er i vagter, modtager de et funktionstillæg på 20.162 kr. (31.3.18-niveau) i årligt grundbeløb, mens specialpsykologer ydes et funktionstillæg på 30.000 kr. (31.3.18-niveau).

  Det er forventningen, at psykologer vil have ca. 2 vagter om måneden.

  Se aftalerne

 • DP har sammen med Psykiatrien i Region Sjælland indgået aftale om en vagtordning for specialpsykologer og specialpsykologer under uddannelse (SPU’er), som kan indgå i vagter i afdelingerne i psykiatrisygehuset uden for normal dagtid (fra kl. 15.30-22.30) på hverdage og i weekender og på helligdage (kl. 8-20).

  Ordningen er frivillig
  Afdelingsledelsen indgår en frivillig aftale med den enkelte SPU og specialpsykolog om at deltage i vagtordningen.

  Arbejdet skal tage hensyn til bestemmelserne om hviletid
  Aftalen indgår i normtiden, og psykologen skal være til stede på afdelingen under hele vagten. I kan aftale at fortsætte i en vagt efter en normaltjeneste, så psykologen samlet set arbejder i op til 16 timer. I sådanne tilfælde anbefaler parterne, at afdelingsledelsen giver en fridag dagen efter.

  Afdelingsledelsen skal planlægge vagter med forskudt arbejdstid i så god tid som muligt og orientere psykologen mindst 4 uger i forvejen.

  Honorering

  • Specialpsykologer modtager et tillæg pr. vagt på 988,80 kr. (31.3.18-niveau.), hvis de i tilslutning til planlagt tjeneste indgår i en vagt af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel.
  • Ved ekstraordinært tilkald til en vagt på mindst 6 timer modtager specialpsykologer et tillæg på 1.867,39 kr. (31.3.18-niveau) pr. vagt ved tilkald med mindre end 72 timers varsel.
  • Indgår SPU’er i vagter, modtager de et funktionstillæg på 20.162 kr. (31.3.18-niveau) i årligt grundbeløb, mens specialpsykologer ydes et funktionstillæg på 30.000 kr. (31.3.18-niveau).
  • På hverdage ydes et pensionsgivende tillæg på 63,63 kr. pr time udført i vagten
  • Aftalen giver mulighed for at arbejde i weekender og helligdage, hvor der ydes et pensionsgivende tillæg på 98,72 kroner pr time udført i vagten.

  Det er forventningen, at psykologer deltager i ca. 4 vagter om måneden herunder en weekend. Det er muligt at aftale flere vagter.

  Se aftalen