Pension og efterløn

Sidst opdateret 13.04.2023 Af konsulent Kim Rønsholt

Undersøg mulighederne for pension og efterløn, når du overvejer at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Se regler og få råd om pension, efterløn og seniorordninger. Og se hvad DP kan hjælpe med, når du planlægger din pensionering.

Når du er i gang med at planlægge din pension eller overvejer dine muligheder, kan det være en god idé at overveje følgende:

 • Kan du få en seniorordning på din arbejdsplads?
 • Hvordan og hvornår kan du få efterløn?
 • Hvordan og hvornår kan du få dine pensioner udbetalt?

Efterløn

Hvis du betaler til efterlønsordningen, skal du tage stilling til, hvornår du har tænkt dig at stoppe med at arbejde. Og du skal have udstedt et efterlønsbevis, hvis du vælger at udskyde efterlønnen til et senere tidspunkt.

Betingelser for at få efterløn

 • Din fødselsdato afgør, hvornår du kan gå på efterløn eller få et efterlønsbevis. Fra 2018-2023 sænkes efterlønsperioden gradvist fra 5 til 3 år. Samtidig stiger folkepensionsalderen.
 • Se hvornår du kan gå på efterløn hos Akademikernes A-kasse eller på borger.dk
 • Muligheden for efterløn forudsætter, at man opfylder anciennitetskravene: Dels til medlemsperiodens længde (25 års medlemskab af en a-kasse), dels til perioden, hvor man har betalt efterlønsbidrag (25 år).
 • Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Man skal have ret til dagpenge. Hvis man har et efterlønsbevis, er det dog ikke en betingelse, at man er rask på overgangstidspunktet.
 • Man skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne.
 • Der er særlige regler, hvis man har arbejdet eller været forsikret i udlandet (kontakt din A-kasse for yderligere oplysninger)
 • Hvis man har en selvstændig bibeskæftigelse, man ønsker at føre videre, når man er på efterløn, skal man søge Arbejdsdirektoratet – fx via A-kassen – om tilladelse til at føre virksomheden videre i efterlønsperioden.

Din efterlønsordning administreres af din a-kasse, hvor du kan søge yderligere råd og vejledning.

 

Kontakt din a-kasse for at få oplysninger om følgende:

 • Efterlønsbevis
 • Efterlønnens størrelse afhænger af, hvornår du går på efterløn (2 års reglen)
 • Mulighed for skattefri præmie, hvis efterlønnen udskydes
 • Udvidet ret til dagpenge for indbetalere til efterløn
 • Mulighed for arbejde i efterlønsperiode

Se mere information om efterløn hos Akademikernes A-kasse

 

Pension

AkademikerPension
Offentligt ansatte psykologer har en pensionsordning hos AkademikerPension (tidligere: Pensionskassen Magistre & Psykologer/ MP Pension). Pensionsaftalen er en del af den offentlige overenskomst for akademikere i stat, regioner og kommuner. Er du offentlig ansat, vil du derfor altid have en pensionsordning hos AkademikerPension.

AkademikerPension har gode kollektive vilkår, herunder lave omkostninger og forsikringsdækninger til kostpris. Pensionsordningen indeholder, livsvarig alderspension, invalidepension, ægtefælle- og samleverpension og børnepension, tilpasset din livssituation. Pensionsordningen indeholder også en kollektiv gruppeforsikring ved kritisk sygdom, invalidesum og en livsforsikringssum.

Ordningen gælder også for:

 • Ledige: Bliver du arbejdsløs og pensionsbidragene ophører, er du automatisk sikret samme forsikringsdækninger i 12 måneder – herefter kan du vælge at blive selvbetaler.
 • Ledige, der venter på deres første job: Hvis du endnu ikke har fået dit første job, kan du alligevel etablere en pensionsordning. Det kaldes selvbetaler og det eneste krav er, at du er bachelor inden for et af de fagområder, som  pensionskassen dækker. Mindste indbetaling er 1.500 kr. pr. måned, og beløbet er fradragsberettiget.
 • Løst ansat, eller ansatte uden for en kollektiv overenskomst: Du kan etablere en pensionsordning eller fortsætte dine pensionsindbetalinger fra tidligere pensionsordning til AkademikerPension. Som selvbetaler er eneste krav, at du er bachelor inden for et af de fagområder, som pensionskassen dækker. Mindste indbetalingen er 1.500 kr. pr. måned, og beløbet er fradragsberettiget.

Kontakt altid pensionskassen ved konkrete spørgsmål om pension, find pensionsoplysninger og tilmeld dig ordningen ‘Selvbetaler’ hos AkademikerPension

 

 

Seniorordning

Undersøg evt. også muligheden for at indgå en senioraftale eller få en seniorstilling. Det kan give dig sikkerhed omkring tilrettelæggelsen af de sidste år på arbejdsmarkedet og din arbejdsgiver garanti for, at du bliver længst muligt og overleverer viden til nye medarbejdere.

Læs mere om seniorordninger i det private og det offentlige

Kontakt DP ved spørgsmål om pension og efterløn

Vi rådgiver dig om dine muligheder for pension i forbindelse med sygdom eller alder. Vi hjælper dig også gerne med at afklare, hvilke muligheder du skal undersøge i forhold til seniorordning og/eller pensionskasse. Og du kan få rådgivning hos en socialrådgiverkonsulent, hvis der er komplicerede forhold i relation til sociallovgivningen, fx om sygedagpenge, førtidspension, efterløn – eller hvis du i øvrigt har andre alvorlige problemer af socialfaglig karakter.

Kontakt os