Etablering af uddannelsesordning

Publiceret 19.06.2023 Af konsulent Tim Pedersen

I praksisoverenskomsten indgår en uddannelsesordning, hvor en erfaren ydernummerpsykolog kan videregive viden og erfaring til en uautoriseret psykolog.

Formålet med en uddannelsesordning er følgende:

  • at understøtte ikke-autoriserede psykologers uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder.
  • at sikre større kendskab til og interesse for at blive praktiserende psykolog samt at understøtte et bredt funderet og velkvalificeret rekrutteringsgrundlag, når der slås nye ydernumre op.
  • at bidrage til overdragelse af praksisrelevant erfaring fra erfarne praktiserende psykologer til ikke-autoriserede psykologer.
  • at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen ved at sikre, at flere psykologer – uanset senere arbejdssted – får erfaring for og indblik i arbejdet i psykologpraksis, herunder patientmålgruppen for psykologbehandling i praksissektoren og klinikkernes daglige praksis.

Det videre arbejde består i at nedsætte et uddannelsesråd, der skal udfylde og definere de faglige rammer for uddannelsesordningen.

Læs mere om uddannelsesordningen (pdf)