Bestyrelsens anbefaling

Med den nye aftale om praksisoverenskomsten (underskrevet 29. marts 2023) er der mellem DP og RLTN opnået enighed om nyskabelser, som er væsentlige for psykologerne i ordningen, og som samtidig er strategisk vigtige for ordningens fremtid og placering i sundhedsvæsenet.

Bestyrelsen anbefaler et ja til praksisoverenskomsten

På flere områder har vi opnået gennembrud, som vi har arbejdet for i mange år.

Det er derfor meget tilfredsstillende, at det med aftalen anerkendes, at psykologerne er en del af et sammenhængende sundhedsvæsen med ydelser for konference og kommunikation med læger og psykiatri.

Ligeledes er det væsentligt, at der etableres en ny uddannelsesordning, så endnu ikke autoriserede psykologer kan ansættes og uddannes hos praktiserende psykologer, og at der tages forskellige initiativer, der skal nedbringe unødig administration og dagligt besvær i psykologpraksis.

Det er også tilfredsstillende, at bestemmelsen om handicapvenlig adgang er ændret, at systematisk efteruddannelse videreføres, at der er afsat økonomi til atter en faglig konference, og at der skal udvikles og etableres en kvalitetsmodel med kvalitetsnetværk.

Med den nye aftale tages herudover tiltag, som har til formål at afhjælpe den manglende kapacitet og deraf følgende ventetid på ordningen samt afhjælpe nogle af udfordringerne med ledige ydernumre uden for de store byer. Det handler om mulighed for satellitpraksis; udvidet brug af videokonsultationer; en forenklet honorarstruktur for gruppebehandling og en reform af bedømmelsessystemet.

I forlængelse heraf har vi imødekommet RLTN’s ønske om, at minimumafregningen fremover kun gælder for den almene ordning. Til gengæld har vi afsat flere midler til den almene ordning og sikret, at beløbet for minimumafregningen ikke er blevet højere.

Det er til gengæld ikke tilfredsstillende, at der med overenskomstaftalen ikke er fundet en løsning på den vederlagsfri ordning, der vil fortsætte som vi kender den. En varig løsning på underfinansieringen af behandlingen af de 18 – 24 årige skal findes af regeringen.

Her venter vi på at komme i gang med arbejdet i regeringsgrundlaget, som netop rummer en såkaldt reform af ”psykologsystemet”.