Flytning af klinik

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Hvis du vil flytte din klinik internt i regionen, kræver det tilladelse, og du skal have fokus på handicapvenlig adgang.

Når du ønsker at flytte din klinik internt i regionen, skal du søge om godkendelse hos det regionale samarbejdsudvalg. Konkret skal du kontakte praksisadministrationen i din region, der skal vejlede dig om proceduren.

Samarbejdsudvalget vil godkende flytning af din klinik, hvis flytningen ikke ændrer væsentligt ved den geografiske fordeling af psykologer, der i forvejen er i området.

Hvis du får afslag, kan du klage til Landssamarbejdsudvalget, som dog kun kan se på, om afgørelsen er truffet på et sagligt grundlag. Landssamarbejdsudvalget kan således ikke træffe beslutning om flytning.

Flytning af klinik til en anden region

Hvis du ønsker at flytte klinikken til en anden region, skal du sende en ansøgning til regionen. Din ansøgning vil blive behandlet som en ansøgning om nyt ydernummer i den region, som du ønsker at flytte klinikken til. Det kan du gøre i forbindelse med de ordinære ansøgningsrunder, og det er en forudsætning, at der er et ledigt ydernummer.

Betinget flytning (bytning om ydernumre)

Det er ikke muligt for to ydernummerpsykologer at bytte klinikadresser