Krav til din klinik

Her kan du se hvilke krav, du skal opfylde som klinikejer. Se også eksempel på at udfylde en epikrise, og hvordan du opretter vedtægter for dit selskab.

It-krav

Dine IT-systemer skal være efter MedCom-standarder.

Særlige IT-krav

Flytning

Hvis du vil flytte din klinik internt i regionen, kræver det tilladelse.

Flytning af klinik

ApS

Her kan du se, hvordan dine vedtægter skal se ud i din praksis.

Anpartsselskabets vedtægter

Sådan skriver du en epikrise

Du skal sende epikrise til klientens egen læge, når du afslutter behandlingen, eller når klienten skal genhenvises. Her får du inspiration til, hvordan du kan skrive epikrisen.

Epikrise