Praksisdeklaration

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mikkel Andreasen

På sundhed.dk kan borgerne se oplysninger om din klinik. Se hvilke oplysninger, der skal med.

Praksisdeklarationer findes på den fælles offentlige sundhedsportal ”sundhed.dk”, og den viser informationer om dig og din klinik, som blandt andet kan bruges af klienter, myndigheder og andre sundhedspersoner, eksempelvis praktiserende læger.

Hvis du har et ydernummer, er du forpligtet til at have en praksisdeklaration på sundhed.dk, og den skal holdes løbende opdateret. Praksisdeklarationer på autoriserede privatpraktiserende på fuld tid uden overenskomst vises også på sundhed.dk, hvis de har meddelt foreningen et ønske om det.

Obligatoriske praksisoplysninger:

 • Praksisnavn, konsultationsadresse og telefonnummer (hentes fra regionens ydernummerregister)
 • Navn, alder og køn på indehaver af klinikken (hentes fra regionens ydernummerregister)
 • Kontaktmuligheder, fx telefon, mail eller kontaktformular på hjemmeside
 • Tilbud om elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling og –aflysning (e-mail og hjemmesideadresse)
 • Konsultations- og telefontider
 • I hvilket tidsrum det er hhv. svært eller let at opnå telefonisk kontakt
 • Om der opkræves udeblivelsesgebyr og størrelsen på dette
 • Oplysninger om ferie og længerevarende fravær
 • Udvendige og indvendige adgangsforhold, herunder handicapadgang jf. afsnit nedenfor
 • Oplysning om skønnet ikke-akut ventetid til 1. konsultation på hhv. kategori 1-9, 10 og 11 og den vederlagsfri ordning (skal opdateres hver anden måned)
 • Inden for hvilke områder, psykologen har efteruddannet og/ellers specialiseret sig
 • Særlige arbejds- og interesseområder (børn, unge, voksne, grupper)

Oplysninger om tilgængelighed for personer med fysisk handicap

Praksis skal på praksisdeklarationen angive, hvorvidt nedenstående forhold er opfyldt i henhold til Bygningsreglementet:

 1. Niveaufri adgang/rampe til stueetage og til eventuelt elevator eller trappestol
 2. Fast og plant areal foran ejendommens yderdør (min. 1,5×1,5 m.)
 3. Elevator med angivet størrelse
 4. Trappestol
 5. Bredde på 0,77 m på fælles adgangsveje (herunder indgangsparti)
 6. Bredde på 0,77 m. på offentligt tilgængelige døre i klinikken, herunder dør til toilet
 7. Toilet anvendeligt for kørestolsbrugere 8. Handicap p-plads i nærheden af klinikken.

 Psykologens forpligtigelser ved uopnået kontakt fra klient

Hvis en klient ikke opnår kontakt med psykologen via de angivne kontaktmuligheder i psykologens praksisoplysning inden for den givne træffetid, skal psykologen normalt kontakte patienten næstfølgende hverdag efter patientens henvendelse, dog senest inden for to hverdage.

Psykologen kan angive ved fx mailautosvar og telefonsvarer, hvis klienten fx skal sende en mail eller benytte en kontaktformular for at blive kontaktet af psykologen.

 Registrering på www.psykologeridanmark.dk

Oplysninger om autoriserede, fuldtidspraktiserende psykologer (herunder organisationspsykologer) med og uden ydernummer kan ses på ww.psykologeridanmark.dk. I hvert enkelt tilfælde har medlemmet givet tilladelse til at blive vist på portalen.