Særlige IT-krav til psykologer med ydernummer

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Tim Pedersen

Ifølge praksisoverenskomsten skal dine IT-systemer understøtte relevant kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen efter MedCom-standarder. Et MedCom-godkendt system giver dig adgang til at afregne med regionen, modtage elektroniske henvisninger og afsende epikriser til de praktiserende læger.

Systemer

De fleste vil kunne bruge deres MitID for at logge på de forskellige systemer. Hvis du ikke er alene om at tegne din virksomhed, er det muligt, at du skal bruge MitID erhverv.

Du skal også sørge for, at du kan få adgang til Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF). for at kunne hente klienternes henvisninger. Du skal følge den vejledning for psykologer, som DNHF har udviklet. Du skal kontakte de enkelte systemers egen support, hvis du har brug for rådgivning om at bruge systemerne.

  • På Medcoms hjemmeside kan du se, hvilke systemer der er godkendt på psykologområdet.

    DP anbefaler, at du orienterer dig om de forskellige godkendte systemer (f.eks. på udbydernes hjemmeside og blandt kolleger) og på baggrund af dine og klinikkens behov vælger det system som matcher dine behov.

  • For at bruge DNHF som ydernummerpsykolog skal du have en Nem-ID medarbejdersignatur med CPR-nummer-tilknytning, og du skal være korrekt oprettet med ydernummer og lokationsnummer (EAN nummer) i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

    Du kan se en vejledning til psykologer med ydernummer på DNHFs hjemmeside.

    Af vejledningen fremgår det bl.a. hvordan du tjekker om dine oplysninger i SOR er korrekt registreret, herunder om dine klinikoplysninger er korrekt, om dit lokationsnummer er korrekt registreret samt et link til en guide om, hvordan du i modsat fald opretter anmoder om oprettelse af lokationsnummer.

Elektronisk tidsbestilling

Som ydernummerpsykolog skal du senest inden udgangen af juni 2022 tilbyde elektronisk tidsbestilling. Det skal kunne bruges af de klienter, der har haft første konsultation. Elektronisk tidsbestilling er et supplement til de eksisterende kontaktmuligheder.

Du vurderer og vælger selv de tidspunkter, der passer ind i den øvrige planlægning og lægger dem selv ind i tidsbestillingssystemet. Du er ikke forpligtet til at lægge hele din kalender ud, men kun dem, der passer dig. Der er ikke et krav om antallet af tidspunkter eller placering af tidspunkter.

Eksempel

Det er uge 37, og du har en fuldt booket kalender frem til uge 45. Du konstaterer, at det i uge 46 passer godt med 3 timer, som klienter selv kan booke. Derfor gør du de 3 timer tilgængelige for elektronisk booking i uge 46 på valgfri dag og tidspunkt, fx tirsdag kl. 10-12, og torsdag kl. 10-11.