Satellitpraksis

Publiceret 19.06.2023 Af konsulent Mikkel Andreasen

Hvis opslag af ydernumre ikke sikrer den nødvendige psykolog-kapacitet i et område, kan regionen give eksisterende ydernummerindehavere mulighed for også at tilbyde behandling på et andet konsultationssted end den primære klinikadresse.

Det er regionen, der fastlægger den geografiske placering af sådanne satellitpraksis, men oprettelsen skal godkendes i de regionale samarbejdsudvalg (RSU).

Parterne opfordrer til, at den enkelte psykolog understøttes i at drive klinik på to adresser, fx ved at regionen stiller lokaler og faciliteter til rådighed mod et bidrag.

OBS: Muligheden for satellitpraksis er indført med overenskomsten pr. 1. juli 2023 om psykologbehandling. DP kender endnu ikke de nærmere omstændigheder for godkendelse af satellitpraksis.