Praksis­overenskomsten

Publiceret 05.01.2022 Af konsulent Mads Lythje

Det er Praksisoverenskomsten, der fortæller, hvilke rettigheder og pligter du har som ydernummerpsykolog. Her kan du downloade overenskomsten og se vejledninger og tillægsaftaler.

Praksisoverenskomsten bliver genforhandlet i 2022

Arbejdet med sygesikringsklienter er omfattet af en række regler og retningslinjer, som er fastsat i Praksisoverenskomsten, der er aftalt mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn.