Søg ydernummer

Sidst opdateret 08.07.2024 Af konsulent Tim Pedersen

For at kunne praktisere efter overenskomst om psykologhjælp skal du have et ydernummer. For at søge om ydernummer skal du opfylde en række krav, der er fastsat i overenskomsten. Du kan søge om ydernummer to gange om året i de fem regioner. Her kan hente ansøgningsskema, se krav til dig og udvalgets bedømmelse af din ansøgning.

Se praksisoverenskomsten

Hvem kan søge?

 • Psykologen skal være autoriseret
 • Psykologen må maksimalt have 15 timers ansættelse ved siden af
 • Psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper

Baggrunden for tildeling af ydernummer er fastsat i Overenskomst om Psykologhjælp § 8.

Sådan søger du

Du kan se de ledige ydernumre 2 gange om året, hvor du så kan søge. Når der er ledige ydernumre, kan du se dem på denne side. Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering inden for regionerne.

Brug det særlige ansøgningsskema, når du søger om ydernummer.

Husk altid at vedlægge kopi af dit autorisationsbevis og evt. specialistbevis og saml det hele som en pdf-fil. Filen skal indeholde forside, ansøgningsskema del 2, autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis, evt. ApS vedtægter, og ansøgning om dispensation – og gerne i den rækkefølge.

Når du har sendt os din ansøgning, modtager du en kvittering. I DP tjekker vi om de formelle betingelser om autorisation og beskæftigelse er opfyldt og videresender til bedømmelsesudvalgets behandling.

Selv om du har søgt om ydernummer på et tidligere tidspunkt, skal du indsende en ny ansøgning.

Husk

 • Husk at overholde tidsfristen.
 • Indsend kun skemaerne, og vær omhyggelig med at udfylde dem.
 • Husk at vedlægge kopi af autorisationsbevis, evt. specialistuddannelsesbevis og evt. vedtægter for Anpartsselskab.
 • Meddel, hvor du vil etablere dig, hvis du ikke har en praksisadresse på ansøgningstidspunktet. Hvis du ikke har en adresse på ansøgningstidspunktet, skal du finde en klinikadresse efter tildeling af ydernummer
 • Beskæftigelseskravet (de 15 timer) skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du tiltræder overenskomsten, ellers skal du ansøge om dispensation.

Sådan bliver din ansøgning bedømt

Når du ansøger om ydernummer, bliver du bedømt ud fra en række kriterier af et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening

 • Overenskomstens krav om den nødvendige psykologfaglige kompetence opfyldes ved minimum 5 års erfaring (fuldtid) som kandidatuddannet psykolog heraf minimum 3 års erfaring (fuldtid) efter autorisation. Minimum 3 års arbejde (fuldtid) skal være direkte relevant for den af overenskomsten omfattede persongruppe.

  Alle rettidigt modtagne ansøgninger modtager bedømmelsesudvalget. Udvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomsten krav. Ansøgninger bliver alene bedømt på de oplysninger, som fremgår af ansøgningen.

  Det er bedømmelsesudvalget, der behandler de indkomne ansøgninger. Bedømmelsesudvalget vurderer, hvilke ansøgere, der er kvalificerede til at få et ydernummer. Derefter sender Bedømmelsesudvalget ansøgningerne videre til de relevante regioner, der endeligt tildeler ydernumrene blandt de kvalificerede ansøgere.

Du får svar på din ansøgning fra regionerne

Det er regionerne, der er ansvarlige for at give dig besked om, hvorvidt du har fået tildelt et ydernummer eller fået afslag.

Ansøgere, som har fået tildelt ydernummer, skal inden for 1 måned bekræfte over for regionen, at ydernummeret tiltrædes.

 • Du kan deltage i et kursus om overenskomsten for nye ydernummerindehavere hos DP
 • Bemærk, at når du er blevet godkendt som ydernummerpsykolog, indhenter regionen en børneattest hos politiet. Dette kræver dit samtykke, som du skal give skriftligt. Regionen betaler for børneattesten. En børneattest er en dokumentation for, at en person ikke er straffet for overgreb mod børn.

Bedømmelser fra Det Faglige Bedømmelsesudvalg

Tilbagemelding fra Det Faglige Bedømmelsesudvalg indeholder følgende muligheder:

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer.
  Din ansøgning vil blive sendt videre til de ansøgte regioner, der foretager den endelige tildeling af ydernummer. Du vil få endelig besked af regionen.

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence.

  Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke har minimum 5 års erfaring (fuldtid) som kandidatuddannet psykolog heraf minimum 3 års erfaring (fuldtid) efter autorisation.

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen indenfor overenskomsten.

  Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke samlet har minimum 3 års arbejde (fuldtid), som er direkte relevant for den af overenskomsten omfattede persongruppe.

 • Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunnet vurdere din ansøgning, da den er mangelfuld eller upræcist udfyldt.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte sekretær Britt Vestskov-Møller på direkte tlf.: 3525 9722 eller mail bvm@dp.dk.

Send en mail