Når der klages til Disciplinærnævnet

Disciplinærnævnet behandler klager over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.

Sundhedspersoner er personer, der arbejder inden for sundhedsvæsneret, som omfatter blandt andet ansatte (autoriserede) på hospitaler og privatpraktiserende (autoriserede) sundhedspersoner.

Her kan du læse mere om Disciplinærnævnet

Når der klages til Komité for Etik

Komité for Etik er et nævn under Dansk Psykolog Forening, som behandler klager over psykologer, som ikke er autoriserede, samt kollegiale klager over både autoriserede og ikke-autoriserede psykologkolleger.

Nævnet vurderer klager ud fra De etiske principper for nordiske psykologer.

Det er alene Komité for Etik, som kan udtale sig om, hvorvidt etiske principper er overtrådt. Det betyder, at sekretariatet ikke er i stand til at vejlede om, hvorvidt der er tale om en overtrædelse.

Her kan du læse mere om Komité for Etik

Når der klages til Psykolognævnet

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed.
Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed, som kan optage sager til behandling, hvis de får en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs faglige virke.

Psykolognævnet kan også af egen drift optage sager til behandling.

Psykolognævnet vurderer, om en autoriseret psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed.

Klagemuligheden er fastsat i Lov om psykologer.

Når Psykolognævnet har modtaget en klage, vil nævnet foretage en høring af den psykolog, som der er klaget over.

Hvis der skulle blive klaget over dig til Psykolognævnet, har du mulighed for at få bistand fra foreningen i form af råd og vejledning i høringsfasen.

Når der klages til Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er et offentligt klagenævn, der behandler klager fra en patient over sundhedsvæsenets faglige virksomhed.

Her kan du læse mere om Styrelsen for Patientsikkerhed

KOMITÈ FOR ETIK

Når der klages over en psykolog –

Komité for Etik har modtaget en klage over en psykolog. Hvad sker der så?

Komité for Etik i Dansk Psykolog Forening har mange funktioner. En af dem er at være instans, når der klages over ikke-autoriserede psykologer, og når psykologer klager over psykologer.

Læs mere om, hvad nævnet gør, når der havner en klage på dets bord

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Hvis der klages over dig, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon 3526 9955 eller mail dp@dp.dk, og høre om, hvordan den slags sager forløber og hvilke konsekvenser de kan have.

Vi kan hjælpe dig med at vurdere, hvad Patientklagenævnet eller Psykolognævnet vil lægge fokus på, så du kan målrette dit høringssvar dette fokus.

Du kan få rådgivning i forbindelse med dit høringssvar, og vi kan hjælpe dig med at opnå udsættelse af svarfrister.

Her kan vi ikke hjælpe

Dansk Psykolog Forening kan ikke optræde som part i din sag. Det vil sige, at vi ikke kan sende et høringssvar på dine vegne, ligesom vi ikke kan skrive det for dig.

Hvad kan du evt. selv gøre

Det kan være en god idé at drøfte sagen med din supervisor eller kolleger.

Se også Psykologloven.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge