Specialistuddannelser­ne i DP – på vej mod nye udviklingsmål

Publiceret 17.05.2022 Af nyhedsredaktionen

I foråret 2022 mødtes Specialistuddannelsesudvalget (SPU), alle fagnævnsmedlemmer, forpersoner for de specialistbærende faglige selskaber samt sekretariatet til en fælles workshop om DP’s specialistuddannelser. Det var en vigtig og konstruktiv workshop, som både gav anledning til refleksion og idéer til fremtidig udvikling.

Specialistområdet har været igennem en massiv udvikling igennem de senere år. Administrationen er blevet forenklet og digitaliseret. Med implementeringen af det digitale specialistoverblik, kan man nu følge progressionen i sin specialistuddannelse og/eller afsøge muligheder og implikationer ved eventuelt at skifte uddannelsesretning. Retningslinjerne er blevet ensrettet og sagsbehandlingen er blevet hurtigere.

Uddannelsesmæssige bevægelser og faglige udviklinger gør, at DP fortløbende arbejder med udvikling af uddannelserne. I denne GF-periode med fokus på udarbejdelse af nye udviklingsmål (jf. specialistuddannelsesudvalgets kommissorium)

Hvis du som medlem har idéer, kommentarer og/eller forslag til udvikling af specialistuddannelser du altid velkommen til at skrive til specialistuddannelser@dp.dk. Vi kan ikke love, at din idé vil kunne blive direkte implementeret, men den vil helt sikkert blive taget med i det videre arbejde.

Læs mere om de 10 forskellige specialistuddannelser Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser