Specialistuddannelserne i DP – fokus på faglighed, gennemsigtighed og tryghed

Publiceret 01.06.2023 Af nyhedsredaktionen

Dansk Psykolog Forening administrerer en række anerkendte specialistuddannelser samt supervisoruddannelsen. Specialistuddannelserne er specialiserede efteruddannelser funderet i praksis og forskning

Specialistuddannelserne er hjørnesten i mange psykologers arbejdsliv. Det er stærke uddannelser, men det er også uddannelser, der kan være vanskelige at gennemskue og planlægge for den enkelte. Fagnævnsmedlemmer, Specialistuddannelsesudvalget (SPU) og forpersonerne for de specialistbærende selskaber mødtes d. 16. maj 2023 til en hybrid workshop med fokus på en fortsat udvikling af specialistområdet. Workshoppen bar præg af høj faglighed, respekt og konstruktive drøftelser. Dea Seidenfaden, forperson for specialistuddannelsesudvalget, ser frem til det fremtidige arbejde med DP’s stærke frivillige kræfter på specialistområdet.

Specialistuddannelserne i DP – fokus på faglighed, gennemsigtighed og tryghed

Dansk Psykolog Forening administrerer en række anerkendte specialistuddannelser samt supervisoruddannelsen. Specialistuddannelserne er specialiserede efteruddannelser funderet i praksis og forskning.

Specialistuddannelsesudvalget (SPU), fagnævnsmedlemmer, forpersoner for de specialistbærende faglige selskaber spiller hver især en vigtig rolle i udviklingen af området. Uddannelsesmæssige bevægelser og faglige udviklinger gør, at DP fortløbende skal arbejde med udvikling af uddannelserne. Mange medlemmer oplever, at det kan være svært at planlægge og gennemskue et sammenhængende uddannelsesforløb. Det digitale specialistoverblik har været en vigtig milepæl for at understøtte dette, men der er stadig behov for udvikling af området.

Vi har fokus på fortsat implementering af det digitale overblik, gennemsigtighed og klare rammer i regelsættet og retningslinjerne samt fastholdelse og udvikling af faglig kvalitet i uddannelserne (se også specialistuddannelsesudvalgets kommissorium).

Nyudnævnt SPU-forperson Dea Seidenfaden retter en stor tak for DP’s engagerede medlemmer i fagnævn, SPU og selskaberne. De frivilliges gode bidrag er helt centrale for udviklingen af specialistområdet og virkelig værdifulde for foreningen.