Systematisk Efteruddannelse: Tilskudsordning for psykologer med ydernummer

Publiceret 12.10.2021 Af nyhedsredaktionen

Systematisk Efteruddannelse er en del af Praksisoverenskomsten imellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Som psykolog med ydernummer kan du få refusion på op til 1.300,- kr. pr. kursusdag med et maks. på to kursusdage pr. år på udvalgte kurser, der er godkendt til systematisk efteruddannelse.

Flere af DP’s kurser er godkendt i ordningen. Du kan finde informationer om hvilke kurser, der er godkendt, procedure for at søge om refusion, mv.

Der bliver også anlagt en stor faglig konference i slutningen af 2022, som en del af ordningen. Planlægningsarbejdet omkring konferencen går i gang i løbet af november-december 2021. Hvis du har input til konferenceemner, oplægsholder og/eller ønsker du på anden vis at bidrage til planlægningen af den faglige konference, er du velkommen til at kontakte Ditte Andersen pr. e-mail dia@dp.dk.