Kurser til ledige psykologer

Som ledigt kandidatmedlem af DP kan du deltage på udvalgte kurser.
Karriere og kompetence

Som ledigt kandidatmedlem af DP (herunder ansat med løntilskud) kan du deltage på udvalgte kurser til en fordelagtig pris på 625,- kr. inkl. moms pr. kursusdag, under forudsætning af, at du selv betaler for din kursusdeltagelse. Får du kurset betalt af jobcenter, A-kasse eller anden virksomhed, kan vi desværre ikke tilbyde dig den særligt nedsatte kursuspris.

Neurokemi, København
Virtuelt Psykologisk behandling af problematisk vrede og aggression
Virtuelt Neuropsykologiske tilstande for voksen
Ansøgningsfrist: 27. februar 2023.

Virtuelt Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention
Angst og depression – diagnostik og valg af behandling (KAT-metoden)
Ansøgningsfrist: 3. april 2023.

Du tilmelder dig vores udvalgte kurser til nedsat kursuspris ved at skrive en mail til kursuscenter@dp.dk, att.: Gitte Jensen. Oplys kursustitel, dit dimittendår og evt. autorisationsdato samt den dato du er ledig fra. Du får besked om eventuel optagelse på kurset senest én uge før kurset starter.