Som meningsdanner er du en del af DP-debatskolen

Den offentlige debat er fyldt med meninger og mavefornemmelser - men debatten mangler fagligt stærke meningsdannere, der kan kombinere egne erfaringer, slagkraftige budskaber og faglig viden. DP har i GF-perioden 2021-24 udbudt en komplet meningsdanneruddannelse med det formål at brede deltagelsen i den offentlige debat ud.
meningsdannerkursus

Formålet

På de i alt 8 kursusdage er deltagerne blevet klædt på til at træde ud i den offentlige debat med udgangspunkt i egne psykologfaglige og fagpolitiske erfaringer.

Kursusdeltagerne har været med til at sætte psykologerne praksis og rolle i samfundet på dagsordenen med afsæt i et eller flere af foreningens fire strategiske mål i arbejdsprogrammet. Og kommet med egne bud på, hvordan vi kommer videre med de fælles målsætninger om det gode arbejdsliv, om psykologiens gavn for samfundet, udvikling af praksis og et stærkt faglig fællesskab. Formålet med kurset har været at understøtte, at Dansk Psykolog Forening bliver endnu mere relevant og værdiskabende for endnu flere medlemmer.

Hvad er en meningsdanner?

En meningsdanner er en person, der træder frem for en sag, for andre og for et fællesskab. En meningsdanner er bevidst om det og dem, der trædes frem for. Eksamen på en meningsdanneruddannelse er derfor virkeligheden, og det spørgsmål vi stiller på det sidste modul og i tiden derefter er: Formåede vi at gøre en forskel?

Hvem deltog?

Alle medlemmer har været velkomne til at ansøge, særligt studerende, tillidsvalgte og forskere. Der var ikke krav om forudgående niveau eller tidligere medieerfaring at kunne deltage på uddannelsen. Det eneste, det krævede, var at deltagerne havde mod til udfordringer og noget på hjerte, der kobler sig til DP’s politiske og strategiske dagsordener. Det er tilstræbt, at debatskolen fik så bred en repræsentativitet som muligt.

Uddannelsen giver deltagerne:

 • Viden om, hvordan de bryder igennem med deres egen faglighed og fagpolitiske erfaringer
 • Modet til at deltage i den offentlige debat med stærke budskaber
 • Fællesskab med andre psykologer og meningsdannere på tværs af fagområder, alder og geografi

Uddannelsen

Meningsdanneruddannelsen har flere delelementer, deltagerne får grundig indføring i og mulighed for at prøve kræfter med. De afprøver helt konkrete kommunikative redskaber i fællesskab og sparring med ligesindede fagfæller og to kompetente undervisere.

 • Deltagernes vigtigste værktøj er deres egne oplevelser fra deres arbejdsliv. Igennem fortællinger og oplevelser kan deltagerne trænge igennem til danskerne og fortælle om den virkelighed de møder hver dag. På modulet arbejder vi med deltagernes individuelle historier. Udgangspunktet er harvardprofessor Marshall Ganz’ teorier om offentlige historiefortællinger. Deltagerne lærer at mestre historiefortælling i praksis, og hvordan de kan bruge deres personlige erfaringer i den offentlige debat. Anonymisering og tavshedspligt indgår naturligvis i modulet og deltagernes fortællinger bliver selvfølgelig 100% efter bogen.

 • Deltagerne lærer kunsten at skrive levende debatindlæg. Vi underviser i, hvordan man sammensætter slagkraftige faglige argumenter, aktuelle vinkler og personlige historier til en cocktail, der brænder igennem i debatten. Deltagerne skal herefter selv i gang med at skrive debatindlæg, hvor de får løbende feedback fra underviser-teamet. Ved modulet afslutning har alle deltagerne produceret et færdigt debatindlæg og sendt det afsted til en avis.

 • Vi lærer deltagerne, hvordan de formulerer sig aktivt, interessant og forståeligt på skrift. I undervisningen fokuserer vi på forskellige skrivetekniske virkemidler, og hvordan deltagerne selv kan sammensætte dem, så deres tekster står knivskarpt. De får også et indblik i, hvordan en debatredaktør tænker, når vi sætter en journalist i stævne til en samtale om, hvad de leder efter inde på debatredaktionerne.

 • Videoer til fx sociale medier kan gøre deltagernes fortællinger levende og nå ud til nye målgrupper. Gennem korte videoer og målgruppesatsning lærer deltagerne at optage videoer, der får folk til at stoppe op i deres nyhedsfeed og lytte en ekstra gang til budskabet.

 • Vi skal ikke kun se på aviserne, for sociale medier er i den grad en uundgåelig del af den offentlige debat, Vi lærer deltagerne, hvordan de kan bruge sociale medier til at dele holdninger og til at mobilisere andre til at støtte op om deres faglige budskaber. Deltagerne skal også selv arbejde med, hvordan de kan indgå i debatter på sociale medier på en ordentlig og slagkraftig måde.

 • Det er en kunstart at udtrykke sig skarpt, flot og præcist – og man bliver kun bedre ved at øve sig. Deltagerne får en grundig indførsel i retoriske virkemidler og argumentopbygning, så de er parate til at tale deres sag, uanset om det er til generalforsamlingen, på folkemødet eller i Deadline. Efter modulet har alle deltagere prøvet at holde talen, så de er klar næste gang muligheden byder sig.

 • Kan man overhovedet give et nuanceret svar på et svært spørgsmål, når man kun har 15 sekunder til at svare? Ja, det kan man, men det kræver, at man har en klar strategi for interviewet og ved, hvordan man formulerer sig kort og præcist. Til interviewtræningen giver vi deltagerne konkrete og let brugbare redskaber, så de er parate til at være eksperter i bedste sendetid. De lærer at håndtere journalister og finde roen til at svare fyldestgørende, skarpt og præcist.

 • Hvordan får man sagt alt det, man gerne vil på den rigtige måde og på det rette tidspunkt? Er det bedste forsvar et angreb, og hvordan får man fokus på substansen i stedet for personfnidder? Alt det, og meget mere, får deltagerne svaret på i Ceveas debattræning, hvor de også selv bliver kastet ud i livedebatter om aktuelle emner.

 • Uddannelsen skal gøre deltagerne til stærke meningsdannere i dagspressen og i deres mere lokale fagområder. Derfor skal de sideløbende med uddannelsen have et selvstændigt projekt koblet til arbejdsprogrammet for 2021-24, de arbejder med. Underviserne på uddannelsen giver sparring og feedback på projektet hele vejen igennem.

Praktiske oplysninger

Deltagerne har indsendt en ansøgning til uddannelseskonsulent Lotte Kjærside ud fra følgende fire punkter:

 1. Din sag – og dens kobling til arbejdsprogrammet
 2. Din faglige baggrund og specialisering
 3. Din baggrund i Dansk Psykolog Forening
 4. Anden information, herunder f.eks. tidligere formidlingserfaring

Kurset består af fire moduler á to sammenhængende kursusdage (fredag/lørdag). Modulerne afholdes på skift i København og Aarhus.

DP står for udgifter til selve kurset, forplejning og transport, mens du selv dækker evt. overnatning og materialeudgifter. For at du får det fulde udbytte af uddannelsen, er det vigtigt, at du kan afse den nødvendige tid til at være med på alle modulerne samt 3-4 timer til at løse arbejdsopgaver i mellem modulerne, som er vigtige for uddannelsens momentum.

Samarbejde med CEVEA

DP har i samarbejde med tænketanken Cevea lavet et koncept for en meningsdanneruddannelse. CEVEA er en uafhængig tænketank, der udvikler idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab via bl.a. uddannelse af nye faglige stemmer og udvikling af fremtidens progressive ledere.

CEVEA er kendt for at afholde kurser med fokus på at afprøve teorierne i praksis. Undervisningsmetoden tager derfor udgangspunkt i aktionslæring, hvor du gennem praktiske øvelser prøver kræfter med konkrete redskaber fra de fire moduler. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltager, så du bliver altid udfordret på dit individuelle niveau af underviserne.

Hør mere

Du er altid velkomme til at kontakte uddannelseskonsulent Lotte Kjærside via mail lok@dp.dk eller på telefonnummer 30 15  20 79.