Program

Faglig konference for ydernummerpsykologer d. 17-18. november 2022.
comwell

Dag 1

11.15 Ankomst og frokost på hotel Comwell i Kolding

11.50 Velkomst – Dansk Psykolog Forening byder velkommen

 • Oplæg og workshop v. Dr. Scott Miller, Ph.d. og medstifter af The International Center for Clinical Excellence

  This workshop session with Dr. Scott D. Miller will address the question:

  What can mental health professionals do to enhance their performance?

  Available evidence makes clear that attending a typical continuing education workshop, specializing in the treatment of a particular problem, or learning a new treatment model does little to improve effectiveness. In fact, studies to date indicate clinical effectiveness actually declines with time and experience in the field. The key to improved performance is engaging in deliberate practice. At this workshop, the latest research on deliberate practice will be translated into concrete steps all clinicians can immediately apply in their efforts to achieve better results.

  This workshop will improve your Therapeutic Effectiveness:

  • Demonstrate learning of the evidence-base supporting the use of deliberate practice to improve therapeutic effectiveness.
  • Discuss a valid and reliable method for assessing baseline level of effectiveness
  • Discuss a valid and reliable method for identifying performance improvement opportunities unique to each individual practitioner’s clinical practice.

  Inspiration

  Find further information on how to improve your therapeutic effectiveness

  The ICCE Feedback informed Treatment and Training Manuals. These cutting-edge training manuals can be ordered directly digitally from the website.

  Scott Miller

17.30 Pause og indkvartering

18.30 Fælles middag – Nyd en middag i fagligt fællesskab

 • Erfaringer, faldgruber indenfor forskellige målgrupper v. Dansk Psykolog Forening

Systematisk efteruddannelse er en del af overenskomstaftalen imellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Målet med systematisk efteruddannelse er at udvikle privatpraktiserende psykologers færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle målgrupper, som er omfattet af psykologordningen.

Dag 2

7.30 Morgenmad

 • Klaus Pedersen, specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi

  Oplægget tager afsæt i diagnoserne PTSD og Kompleks PTSD og præsenterer konkrete metoder til behandling af psykotraumatiske tilstande. I ICD-11 betegnes en psykisk diagnose fortsat som et syndrom af symptomer, der kommer til udtryk for individet i en tilstand, der ikke henviser til bestemt ætiologi, vedligeholdende faktorer eller intervention. Modsat forholder det sig med somatiske sygdomme kendetegnet ved ætiologisk og patofysiologisk specificitet. Men netop PTSD-diagnosen adskiller sig fra den generelle opbygning af den psykiske diagnose ved at have en indbygget årsag til tilstandens opståen, nemlig en ekstremt truende eller rædselsfuld hændelse, hvorudfra det psykotraumatiske moment udspringer.

  Der er evidens for, at psykologisk behandling af psykotraumer reducerer psykiske symptomer ved andre psykiske lidelser. Det er derfor væsentligt for det kliniske arbejde at have indsigt i interventionsmetoder målrettet bearbejdning af psykotraumer. Det værste moment i den psykotraumatiske situation kan indeholde både årsag til og løsning på den psykotraumatiske tilstand. I psykologisk behandling kan interventionsmetoder med fokus på det psykotraumatiske moment, samt afdækning, eksploration og forstærkning af positive psykologiske elementer være krumtap for opløsning af en psykotraumatisk tilstand. Ovenstående belyses og udfoldes via interventionsmetoden “Psykotraume Demontering”, der bygger på elementer fra evidensbaserede metoder og fokuserer på afdækning af automatisk intelligent adfærd, de-viktimisering og positiv forstærkning, og gør op med myter om psykotraumebehandling.

  Deltagerne opnår en skærpet forståelse af diagnosebegrebet, får indsigt i alternativer til psykoterapeutisk fordybelse i PTSD-diagnosens psykopatologiske aspekter, og dermed styrket evnen til at identificere og behandle psykotraumetilstande ud fra behandlingsværktøjer der kan overføres til det daglige kliniske arbejde.

  Klaus Pedersen er psykolog, specialpsykolog i psykiatri samt specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi og har arbejdet med diagnostik og psykoterapi i mere end 25 år, og har bl.a. udviklet interventionsmetoderne ”Psykologisk Bypass” og ”Psykotraume Demontering”. Klaus er formand for både Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og Specialpsykologisk Diagnoseudvalg SPDU og er desuden medlem af Sundhedsdatastyrelsens ICD-1-Kernegruppe vedrørende oversættelse og implementering af ICD-11 indenfor mental sundhed.

  Klaus Pedersen

10.30 Parallelsession: Workshop 1. runde

Du deltager i de to forskellige workshops fordelt på to runder. Når du tilmelder dig, vælger du hvilke to af fem forskellige workshops du ønsker at deltage i.

1. Differentialdiagnostik og dobbeltdiagnoser

v/ Louise Brückner, psykolog, specialist i neuropsykologi og psykopatologi

Gå til workshoppen

2. Narrativ identitet, psykisk sygdom og personlig recovery

v/ Dorthe Kirkegaard Thomsen, psykolog og professor og Tine Holm, psykolog og projektforsker

Gå til workshoppen

3. Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker med vedvarende og komplicerede sorgreaktioner?

v/Mai-Britt Guldin, psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi

Gå til workshoppen

4. Compassionfokuseret Terapi (CFT) rettet mod skam, skyld og selvkritik

v/ Christina Schlander, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

Gå til workshoppen

5. Hvad er motivationen bag selvdestruktiv adfærd?

v/ Bjarne Thannel, psykolog, specialist og supervisor

Gå til workshoppen

12.00 Frokost i fagligt selskab

13.00 Parallelsession: workshop 2. runde

1. Differentialdiagnostik og dobbeltdiagnoser

v/ Louise Brückner, psykolog, specialist i neuropsykologi og psykopatologi

Gå til workshoppen

2. Narrativ identitet, psykisk sygdom og personlig recovery

v/ Dorthe Kirkegaard Thomsen, psykolog og professor og Tine Holm, psykolog og projektforsker

Gå til workshoppen

3. Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker med vedvarende og komplicerede sorgreaktioner?

v/Mai-Britt Guldin, psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi

Gå til workshoppen

4. Compassionfokuseret Terapi (CFT) rettet mod skam, skyld og selvkritik

v/ Christina Schlander, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

Gå til workshoppen

5. Hvad er motivationen bag selvdestruktiv adfærd?

v/ Bjarne Thannel, psykolog, specialist og supervisor

Gå til workshoppen

14.30 Pause

 • Janne Høgh, psykolog, specialist i psykoterapi og supervisor

  Som ydernummerpsykolog er du din egen arbejdsgiver. Det giver frihed og masser af selvbestemmelse. Mange psykologer peger netop på det som en vigtig positiv faktor i hverdagen. Sammen med psykolog og ph.d. Halfdan Thorsø Skjerning har Janne Høgh gennemført en større undersøgelse af psykologers resiliens og risiko for omsorgstræthed. Resultaterne viste, at omme bag de indlysende fordele ved at have fod under eget bord, rasler bagsiderne ved jobbet med en ikke ubetydelig kurv fuld af forskelligartede anmærkninger:

  • Overordnet set giver lovgivning om arbejdsforhold og psykisk arbejdsmiljø mening som ansat, men hvem vogter fåret, når den selvstændige psykolog tilrettelægger og udfører sit arbejde?
  • Hvordan med ansvaret for økonomistyring, IT-vedligehold, sygedage, arbejdsmængde, profilering af virksomhed, kollegial udveksling i hverdagen, ensidigt gentaget arbejde?
  • Hvem tager MUS-samtalerne om passende arbejdsniveau, selvkritik, perfektionisme, omsorgstræthed og den dybe anerkendelse, du fortjener?
  • Læg selv til!

  I dette oplæg stilles der skarpt på, hvad der slider, og hvad du og vi som fagstand kan gøre, som hjælper os med at holde til det, vi holder af.

16.00 Tak for denne gang