Kreds Bornholm

Velkommen til Kreds Bornholms side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Kredsens styrelsesmedlemmer


Formand
Sara Holm Fleischer

Kasserer
Hannebritt Abrahamsen

Styrelsesmedlem
Karina Louise Reumert Wagtmann

Styrelsesmedlem
Diana Cornelia Kjøller